-Likestilling og inkludering en naturlig prioritet

I Brilliant er kulturen grunnpilaren selskapet er bygget på. Sentralt i kulturbyggingen er kongstanken om å skape en arbeidsplass hvor alle gleder seg til å gå på jobb hver dag. Siri Krigsvoll, Chief People & Culture Officer i Brilliant, sier likestilling og inkludering er en naturlig prioritet for å oppnå nettopp det.

-IT-bransjen er fremdeles mannsdominert, men vi er på riktig vei. Våre erfaringer er at man oppnår bedre resultater på alle fronter ved å jobbe systematisk og langsiktig med likestilling, likelønn og inkludering. Vi opplever at kulturen styrkes av mangfoldet vi har skapt, og vi har tall som støtter oss i det. 

Teknologiselskapene har vært flinke til å jobbe med kjønnsbalansen de siste årene. Konkurransen om kvinnene har tilspisset seg, og selv om Brilliant jobber aktivt med å øke kvinneandelen, er målet langt fra nådd. Siri påpeker hvordan temaet for årets kvinnedag, «Inspire Inclusion», blir nøkkelen for å lykkes.

- Å jobbe med holdninger rundt likestillingsspørsmålet er alltid bra. Skal man virkelig lykkes, må man vise evnen til å omsette tankene til handling. Hos oss jobber vi kontinuerlig med å skape en kultur og et miljø hvor kvinner føler seg likestilte. Det har gitt oss et arbeidsmiljø hvor både kvinner og menn har like muligheter for å lykkes både med karriere, personlig utvikling og bidrag til kulturen vår.

Babybonus og Ammerom

Hvordan inspirerer man til inkludering? Mannsdominerte bransjer og selskaper forblir ofte nettopp det uten et bevisst fokus på likestilling. Siri forteller om store og små tiltak som Brilliant har lyktes med, som kan være til hjelp for andre arbeidsplasser.

- Babybonus er noe vi innførte allerede for syv år siden. Den så dagens lys da vår gründer og administrerende direktør Wenche Lie-Pedersen ønsket å snu på følelsen som kommende foreldre hadde da de skulle dele den gode nyheten. Fremfor å grue seg til å fortelle at man blir borte i permisjon, kan man i stedet se frem til å glede seg sammen. Foreldreparet får utbetalt en bonus fra oss som er til hjelp i en fase hvor utgiftene løper raskt, og mange har hatt glede av ordningen siden.

Videre bærer kontoret preg av å være naturlig tilrettelagt for begge kjønn. Det handler om mer enn ryddige toalett og friske planter i lokalene.

- I tillegg til babybonus har vi også ammerom. Det var en selvfølge å tilpasse lokalene da forslaget kom på bordet. Du kan gjette hvem som foreslo det? Menn har sine styrker og idéer, og det har vi kvinner også. Vi utfyller hverandre gjennom likestilling, og hos oss forstår vi at det gagner oss alle og bidrar til økt trivsel.

Veien til et bedre og mer inkluderende arbeidsmiljø behøver heller ikke å være basert på originale initiativ, understreker Siri. Mange bedrifter har gjort mye bra som enkelt kan overføres til andre. Hun oppfordrer ledere til å løfte blikket og spørre andre om råd og tips.

-Skal man tilrettelegge for kvinnene, er det en god start å spørre nettopp de om hva som ville gjort arbeidsplassen mer inspirerende og inkluderende. Vi har åpenhet som en av våre verdier, og syns det er stas om vi evner å inspirere andre. Stjel gjerne noen av våre idéer hvis de er aktuelle!

 

Ja til flere kvinner i styret og ledergruppa

Det at kvinner har like mange plasser rundt bordet, er den største selvfølge i moderne tid. Siri viser til den positive effekten det har på både arbeidsmiljø, turnover og resultatet i selskapet.

- Kvinneandelen i ledergruppa vår er på 60%. Det bidrar til idéer, impulser og beslutninger vi ellers ikke ville ha hatt. Samtidig leverer selskapet solide tall, år etter år. Vi har svært dyktige kvinner i alle ledd og roller i organisasjonen, og vi hadde ikke fått til det vi gjør uten våre kvinner. 

Norge har som første land i verden vedtatt en lovfestet kvinneandel i styret hos selskaper med over 50 millioner i omsetning. Siri applauderer loven og mener andre land bør se til Norge for inspirasjon.

- Mange selskaper har mye å hente i form av hva som prioriteres på toppen, og hva man setter på dagsordenen. Å fremme likestilling, bryte stereotypene og jobbe for et mer inkluderende miljø er noen av styrkene vi kvinner tør å løfte frem. Hos oss er det et rungende ja til flere kvinner i styret og ledergruppa. Så må vi også tørre å spørre, hvis ikke, hvorfor ikke? Det er et nyttig verktøy for å utfordre det etablerte dersom det trengs.

Wenche Lie-Pedersen hyller budskapet fra Siri, og oppfordrer samtidig kvinner til å stikke hodet frem og vise deres verdi.  -Vi trenger flere kvinner som tør ta sin plass på styrerommet, og vi må heie på hverandre! 

Relatert innhold

Brilliant lanserer Brilliant Web

-Brilliant Web gjør det lett for bedrifter å synliggjøre tjenester og produkter på en brukervennlig og intuitiv måte. Kundene kommer raskt i gang, og løsningen reduserer tiden kundene bruker på nettsideprosjektet sitt.

Brilliant inngår samarbeid med Trondheim Maraton

-Vi gleder oss til å være med og sette vårt preg på Trondheim Maraton, både på selve løpsdagen og øvrige aktiviteter gjennom året. Vårt mål er å få flest mulig i aktivitet, lage mye liv langs løypa og bidra til folkefesten dette er for byen.