Datavarehus

Med datavarehus blir bedriftens virksomhetsdata strukturert og sammenstilt slik at dataene kan visualiseres i ønsket format. 

Datavarehus

Med datavarehus blir bedriftens virksomhetsdata strukturert og sammenstilt slik at dataene kan visualiseres i ønsket format. 

Datavarehus

Å ha oversikt over alle tall og data som omhandler økonomi, kunder, ansatte og tid kan være svært krevende. Gjennom datavarehus får man knyttet opp virksomhetens mange datakilder og samler alle dataene i et felles område.

I datavarehuset struktureres og rengjøres dataene slik at de alle får samme format, tross de mange forskjellige kildene. Det er også her man kan gjøre en dypere analyse av dataene gjennom statiske modeller eller maskinlæring. De strukturerte dataene i datavarehuset danner grunnlaget for visualisering og tolkning, noe som videre legger til rette for beslutningsstøtte på en meningsfull måte

Gjennom prosessen velges den mest hensiktsmessige måten å strukturere og lagre dataene på, og visualiseringen gjøres gjennom rapporter og dashboards i f.eks. Power BI eller egne nettsideløsninger.

Brilliant hjelper dere å lykkes

Vi hjelper dere å synliggjøre og omsette kritisk virksomhetsdata til datadrevne beslutninger.

Analyse

Vi ser hvilke data og datakilder som er nødvendige for ønsket rapportering.

Lagring og klargjøring

Vi bistår i finne den mest hensiktsmessige løsningen for lagring og vasking av store datamengder.

Datamodellering

Vi klargjør datamodellene til visualisering gjennom dashboards.

Ekspertenes tips

Et datavarehus samler og strukturerer dine businessdata slik at det enkelt kan gjøres avanserte analyser og bygges stødige rapporteringsløsninger på dem. Store datamengder fra forskjellige kildesystemer blir enklere og håndtere, og resultatet blir et bedre datagrunnlag for analyse/rapportering.

- Petter Moe

La oss høre fra deg!

Våre eksperter innen arkitektur, datafangst og analyse er klare for å bistå dere med å få utvinnet verdiene som ligger i dataene. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan dere best lykkes med datavarehus!