Programmering

Trenger du bistand til et utviklingsprosjekt? Kanskje ønsker du å løfte et legacy-system som ingen helt vet hvordan fungerer, eller utvikle den utrolig kule ideen du har til en applikasjon eller webside?


Eller trenger du kanskje bare et kodehode for å løse et helt konkret problem i ditt prosjekt?

Programmering

Trenger du bistand til et utviklingsprosjekt? Kanskje ønsker du å løfte et legacy-system som ingen helt vet hvordan fungerer, eller utvikle den utrolig kule ideen du har til en applikasjon eller webside?


Eller trenger du kanskje bare et kodehode for å løse et helt konkret problem i ditt prosjekt?

Utvikling og programmering

Våre briljante utviklere kan bistå på både kort- og langtidsprosjekter i regi av kunde – eller som selvstyrte prosjektteam i kombinasjon med prosjektleder og arkitekt.

Uavhengig av rolle, tar våre utviklere eierskap for sine leveranser, og er opptatt av å forstå kundens behov og utfordringer. De jobber alltid med kunden i fokus, og er opptatt av å spille alle rundt seg gode – enten disse er kolleger i et kundestyrt team eller internt prosjektteam.

Den tyngste kompetansen ligger innen .NET-stacken (C#), og får de velge selv bruker de gjerne React som frontend-rammeverk. Som prosjektteam jobber de gjerne etter SCRUM-metodikk med CI/CD prinsipper, og bygger pipelines i Azure DevOps.

Våre utviklere er opptatt av faget sitt og kontinuerlig læring - de er alltid nysgjerrige og lærevillige på nye teknologier, rammeverk og programmeringsspråk. De er ikke låst til vår utviklings-stack, men tilpasser seg prosjektets behov og eventuelle tekniske økosystem.

De er 'profesjonelle problemløsere' - og som vår egen Runar Løseth sier: «Vi finner en løsning vi!» 

Brilliant hjelper dere å lykkes

Vi hjelper dere å utvikle løsningene som fremmer det beste samspillet mellom mennesker og teknologien!

Arkitektur

Vi bistår med valg av teknologi og plattform i løsningene.

Prosjektledelse

Vi leder utviklingsprosjektene basert på Scrum og Agile utviklingsprinsipper.

Utvikling

Vi utvikler løsningene og integrasjonene og setter de i produksjon.

Forvaltning

Vi forvalter digitale løsninger og holde de løpende oppdaterte og sikre.

Videreutvikling

Vi bistår med å videreutvikle systemer med nye funksjoner og utseender.

UX Design

Vi bistår med intuitivt design av brukergrensesnittet i løsningene.

Ekspertenes tips

God kode må være forutsigbar, sporbar, testbar og lesbar. 


- Ane Robana Dale

La oss høre fra deg!

Vi bistår dere gjerne fra start til mål på deres neste utviklingsprosjekt. Om det er et omfattende system som ikke finnes i dag, enkle tilpasninger på eksisterende løsning, eller en ide til en app dere skulle fått realisert, hører vi gjerne fra dere.