UX-Design

Hvor lett det er for brukere å finne frem og bruke et system er ofte avgjørende for bruken av systemet.

 

UX-Design

Hvor lett det er for brukere å finne frem og bruke et system er ofte avgjørende for bruken av systemet.

 

UX-Design utgjør forskjellen!

Våre UX-rådgivere har fokus på utvikling av nye løsninger basert på brukerens behov. Vi bistår med å evaluere eksisterende løsninger, forbedre deler av et system, eller være med helt fra start når nye løsninger skal planlegges, defineres og utvikles.

 

Ved å komme tidlig inn i prosessen kan våre UX-designere bidra med å spisse scopet og synliggjøre hvilke deler av løsningen som burde prioriteres, sett fra brukeren ståsted. Vi vil påstå at brukersentrert research fra første start er avgjørende for at løsningen skal bli brukerens foretrukne produkt.

 

Vi jobber systematisk og kreativt for å finne svar på de viktigste spørsmålene: Hva er egentlig problemet? Hvem er brukerne? Hvilke behov har de? Hvorfor skal vi løse problemet? Hvor og når oppstår behovet, og hvordan kan det løses på best mulig måte?

 

Ved bruk av en nøye evaluert sammensetning av UX-metodikk jobber vi sammen med prosjektets interessenter for å lage intuitive, brukbare og brukervennlige løsninger. Vi anvender prinsipper for brukervennlig design og utvikler design i tråd med krav til universell utforming.

 

Vi kan også utføre analyse av brukervennligheten i eksisterende løsninger for å avdekke nye muligheter og forbedringspotensial.

Brilliant hjelper dere å lykkes

Vi hjelper dere med hele prosessen bak brukergrensesnittet.

UX-Research

Vi kartlegger brukeropplevelsen og interaksjoner brukerne har med systemet

UX-Analyse

Vi analyserer funksjoner og brukerbehov for å finne det som føles mest naturlig for brukerne.

UX-Design

Vi designer intuitive, lekre brukergrensesnitt som gjør systemene enkle og naturlige å bruke!

Ekspertenes tips

Hva brukeren forventer av et grensesnitt endrer seg hele tiden, i takt med endringer hos andre tjenester. Når giganter som f.eks Facebook og Amazon utfører endringer i grensesnittet skaper det en forventning hos brukeren om hvordan «alle» grensesnitt skal fungere. Man kan derfor ikke lene seg på hva man baserte tidligere design på, eller oppdaget forrige gang man gjorde research. UX research er et arbeid man bør gjøre kontinuerlig

- Emma Mollan Ballo

La oss høre fra deg!

Vi bistår dere gjerne med å foreta en analyse av brukervennligheten i både eksisterende og nye løsninger.