UX-Design

En god og intuitiv brukeropplevelse er viktig for digitale systemer. Med hjelp av UX-design skreddersys utseende og funksjoner rundt sluttbrukerne.

UX-Design

En god og intuitiv brukeropplevelse er viktig for digitale systemer. Med hjelp av UX-design skreddersys utseende og funksjoner rundt sluttbrukerne.

Hva er UX-design?

Brukeropplevelse, eller UX design (UX; User experience) refererer til brukerens reise når man samhandler med et produkt eller en tjeneste. UX-design er prosessen med å skape produkter eller tjenester som gir meningsfulle opplevelser for brukere, som involverer mange ulike områder av produktutvikling, inkludert merkevarebygging, brukervennlighet, funksjon og design.

UX-design setter med andre ord brukeren i fokus gjennom hele utviklingsprosessen, fra idé til sluttprodukt. UX-designere danner et solid grunnlag for innsikt slik at alle involverte i utviklingsprosjektet kan forstå hvordan brukeren tenker og jobber, og ta de riktige beslutningene i utviklingen av produktet.

UX-design er et bredt felt som omfatter brukerforskning, strategiutvikling, prototyping, brukervennlighetstesting, tilgjengelighet, universell design, design av brukergrensesnitt (UI), og mer.

Hvorfor er UX-design viktig?

Når man utvikler en digital tjeneste eller produkt, er det viktig at både utformingen og valgmulighetene brukeren har, gjenspeiler måten brukeren tenker og jobber på.

Her spiller UX-design en viktig rolle, da utvikling med en brukersentrert tilnærming sikrer at sluttproduktet løser et reelt problem for brukerne. Det øker sjansen for god brukeradopsjon og et vellykket prosjekt.

I tillegg har fokus på brukeropplevelse på et tidlig stadium vist seg å redusere kostnadene for utvikling, vedlikehold, opplæring og support, samt forbedre kundetilfredsheten.

Med tydelige brukerbehov og målsettinger baner man vei for et enklere og kostnadseffektivt utviklingsløp.

Hvem passer UX-design for?

Verdien av UX-design gjør seg gjeldende for bedrifter som står ovenfor ny- eller videreutvikling av digitale tjenester og produkter. Det hjelper de som ønsker å få innsikt i hvordan deres ansatte eller brukere jobber, deres behov og utfordringer.

Det bidrar også til innsikt i hvordan man møter brukerbehov og forbedrer brukeropplevelsen når man legger til nye funksjoner til et produkt. Man lærer om intensjon og intuisjonen i blant brukerne, som vil gjøre produktet enklere å bruke.

Utvikler man et nytt digitalt produkt eller tjeneste som skal kommersialiseres, kan god UX-design utgjøre forskjellen mellom lav interesse og høy brukeradopsjon!

Hva kjennetegner en god UX-prosess?

Brukerundersøkelser

som identifiserer og kartlegger behov og smertepunkter til sluttbrukerne av løsningen.

Workshops

som definerer riktige løsninger for å løse brukerbehov basert på funn fra brukerundersøkelsene.

Prototyper

som er interaktive og kan testes med sluttbrukerne og itereres på løsningen.

Brukertesting

som lar sluttbrukere prøve den endelige versjonen og som identifiserer forbedringsområder.

Har dere behov for UX-design?

Vi hjelper dere å øke brukervennligheten og brukeradopsjonen i både nye og eksisterende digitale løsninger! Send oss en henvendelse for å komme i gang.