Prosjektledelse

Med solid erfaring og god teknisk forståelse, har vi kompetansen som skal til for å hjelpe dere å lykkes i prosjektene.

Prosjektledelse

Med solid erfaring og god teknisk forståelse, har vi kompetansen som skal til for å hjelpe dere å lykkes i prosjektene.

Prosjektledelse

Hvor godt et prosjekt lykkes i henhold til forventet kvalitet, leveransetid og økonomiske rammer, avhenger som oftest av prosjektledelsen. Tett oppfølgning av ressurser og interessenter, god kommunikasjon blant deltagerne og jevn kontroll av fremdrift og forbruk er suksessfaktorer i prosjektene Brilliant har levert.

For kundene våre har vi levert prosjektledelse i alle størrelser, fra mindre leveranser over noen uker, til tekniske implementasjoner i nasjonal målestokk, med tidshorisont over flere år. Lengre engasjement innen en rekke industrier som produksjon, maritimt, kontor, helse, transport, olje og gass har gitt oss dypt innblikk i bransjer vi overfører kompetanse og henter erfaringer fra.

Fleksibilitet

Vi tilpasser oss kontekst og situasjon slik at leveransen henger sammen med det reelle behovet og gir merverdi for kunden dersom forholden skulle endre seg underveis i prosessen.

Brilliant hjelper dere å lykkes

Vår erfaring og kompetanse bidrar til å nå prosjektets mål på en komfortabel og forutsigbar måte.

Ressursstyring

Vi koordinerer og spiller ressursene gode med god kommunikasjon og målstyring.

Fremdrift

Vi strukturerer og følger opp oppgavene og teamene for å sikre god fremdrift i prosjektene.

Økonomi

Våre prosjektledere jobber tett med prosjekteier for å levere prosjektet til avtalt kost.

Ekspertenes tips

Hvor godt et prosjekt lykkes i henhold til forventet kvalitet, leveransetid og økonomiske rammer, avhenger som oftest av prosjektledelsen.  Tett oppfølgning av ressurser og interessenter, god kommunikasjon blant deltagerne og jevn kontroll av fremdrift og forbruk er suksessfaktorer i prosjektene vi har levert.

- Petter Berg

La oss høre fra deg!

Våre prosjektledere er godt erfarne og kan vise til solide resultater i prosjekter av alle størrelser. Vi hjelper dere med å lykkes til å overholde fremdrift, økonomi og overordnede prosjektmål.