IT-Strategi

Brilliant forvalter og videreutvikler våre kunders IT-plattformer i et langtidsperspektiv, slik at de kan fokusere på det de kan best – nemlig deres egen kjernevirksomhet.

IT-Strategi

Brilliant forvalter og videreutvikler våre kunders IT-plattformer i et langtidsperspektiv, slik at de kan fokusere på det de kan best – nemlig deres egen kjernevirksomhet.

IT-Strategi

Brilliant forvalter og videreutvikler våre kunders IT-plattformer i et langtidsperspektiv, slik at de kan fokusere på det de kan best – nemlig deres egen kjernevirksomhet. IT-strategien er verktøyet som hjelper våre kunder å videreutvikle forretningen gjennom teknologi. For å hente ut effektene og verdiene som ligger i en god IT-plattform, kreves det en langsiktig plan som støtter opp under virksomhetens øvrige strategi og forretning. Denne planen utarbeides basert på historiske og kommende utfordringer, og sammen med kundens ledergruppe (strategisk forum) forankrer vi en plan i tråd med strategiske prioriteringer.

 

Gjennom vårt rammeverk kartlegger vi dagens systemer og arbeidsmetoder med kunden, og gjennom workshops bearbeider vi funn, innspill og prioriteringer.

 

Hovedfokuset til det strategiske forumet er å avdekke nye behov og forbedringer i kundens IT-plattform. I tillegg vil forumet belyse øvrige muligheter og gevinster i dagens løsning, som kan implementeres for å forenkle og effektivisere bedriften. Målet er å utarbeide en plan for IT-plattformen, hvor utvikling skjer i takt med organisasjonens vekst og behov. Vi vet IT handler om menneskene som bruker systemene, og når man evner å løse utfordringene med teknologi, skapes magien som vi kaller "magic at work"!

Brilliant hjelper dere å lykkes

Vår erfaring og kompetanse bidrar til å forankre strategiske valg for deres IT-plattform.

Analyse

Vi analyserer dagens utfordringer og muligheter i organisasjonen og produksjonen.

Roadmap

Vi bistår kundene med å planlegge rekkefølgen og fremgang på foreslåtte forbedringer.

Teknologivalg

Vi hjelper virksomheten å finne de riktige teknologiske løsningene som støtter opp om verdiskapningen.

Implementering

Vi hjelper virksomheten å gradvis ta i bruk løsningene i takt med utviklingen.

Måling

Vi hjelper kunden måle effekten av forbedringene som gjøres gjennom IT-strategien.

Ekspertenes tips

En god IT-strategi støtter kjernevirksomhetens retning og utvikling. Det finnes uante muligheter i ny og eksisterende teknologi, kunsten er å hente de ut på en effektiv måte. IT-strategien hjelper bedriften å definere hvilke gevinster kan hentes ut, hvilken prioritet de har, og hvilket tempo som best passer øvrige aktiviteter i virksomheten. 

- Kristian Solem

La oss høre fra deg!

Vi kan IT-strategi! Vår brede erfaring i kombinasjon med solid teknologiforståelse har bistått mange kunder med å definere hvordan de skal bruke og videreutvikle IT-plattformen deres. Gjennom workshops og strategiforum identifiseres mulighetene som ligger i teknologien - og hvilke dere er best tjent med å ta i bruk.