Power BI

Microsoft Power BI hjelper bedrifter med datamodellering og visualisering av virksomhetskritisk informasjon.

Power BI

Microsoft Power BI hjelper bedrifter med datamodellering og visualisering av virksomhetskritisk informasjon.

Power BI

Business Intelligence (BI) vært et hett tema i mange ledelse- og styrerom, med løpende rapportering og daglig oppfølging som stikkord. God virksomhetsstyring ved hjelp av datadreven beslutningsstøtte har spilt en nøkkelrolle i å holde bedriftene flytende, spesielt når det stormer.

Power BI og BI-verktøy har i løpet av få år utviklet seg til å bli et viktig og innovativt produkt innenfor sin kategori, og er nå et naturlig valg for bedrifter som allerede benytter seg av andre tjenester hos Microsoft.

Særlig viktig er fokuset på Machine Learning (ML) og Artificial Intelligence (AI) som Microsoft har gjort mer allment tilgjengelig gjennom blant annet AutoML i Power BI. Tjenesten videreutvikles kontinuerlig og terskelen for bedrifter for å ta i bruk disse innovative analysene og automatiserte prosessene senkes.

Våre konsulenter i Brilliant har lang og bred erfaring innenfor Buisniess Intelligence fra en rekke bransjer, både i store bedrifter og SMB-markedet. Nedenfor har vi trukket frem noe av vår spisskompetanse.

Brilliant hjelper dere å lykkes

Vi hjelper dere å synliggjøre og omsette kritisk virksomhetsdata til datadrevne beslutninger.

Datafangst

Vi hjelper dere samle dataene fra de forskjellige datakildene i organisasjonen.

Datavarehus

Vi strukturerer dataene i datavarehus slik at de kan filtreres og analyseres.

Dashboards

Vi utvikler dashboards som viser oppdatert styringsinformasjon for bedriften.

Ekspertenes tips

Mange bedrifter har begynt å få øynene opp for databaserte avgjørelser, og ser dette som et sentralt verktøy for å skape konkurransefortrinn innenfor sin bransje, og ikke havne på etterskudd. Oppdatert styringsinformasjon hjelper ledere med beslutningstøtte når avgjørelser skal tas.

- Petter Berg

La oss høre fra deg!

Vår kompetanse på Power BI har hjulpet mange bedrifter få bedre kontroll på hva som rører seg i virksomheten. Ta kontakt med oss for mer informasjon og hvordan dere kan lykkes med Power BI!