Vi gir våre kunder et digitalt forsprang!

Med åpenhet og lagspill leverer vi fremoverlent teknologi innenfor Business Intelligence, utvikling, skytjenester og IT-sikkerhet.

Hvorfor velge Brilliant?

Brilliant er et IT-selskap med fokus på samspillet mellom mennesker og teknologi. Vi leverer teknologi og ekspertise som gjør våre kunder i stand til å drive mer effektivt og lønnsomt med hjelp av gode IT-løsninger.

Faglig ekspertise

Vi jobber aktivt med å holde oss faglig oppdatert slik at vi skal kunne gi de beste rådene og utvikle fremoverlente løsninger for våre kunder.

Den beste kulturen

Fornøyde ansatte gjør en bedre jobb. Vi jobber mye med kulturbygging og trivsel, og det kommer kundene til gode.

Bred erfaring

Vi jobber med store og små prosjekter i en rekke næringer, og innoverer ved å benytte vår ekspertise og erfaringer på tvers av bransjene.