Fremtidens hjemmetjeneste utvikles fra Trondheim

Virtual Carer Companion (VCC) kombinerer en rekke smarte funksjoner som gir økt effektivitet og trygghet i tjenesten.

Fremtidens hjemmetjeneste utvikles fra Trondheim

Virtual Carer Companion (VCC) kombinerer en rekke smarte funksjoner som gir økt effektivitet og trygghet i tjenesten.

Care Safety Innovations

God pasientomsorg er viktig i enhver hjemmetjeneste. Omsorgskvaliteten påvirkes av mange faktorer, blant annet lovkrav, kompetansen hos pleieren, tilgang til informasjon, og kvalitetstid med brukerne. England er et av landene hvor det er utfordrende å finne kvalifiserte omsorgspersoner, og hvor svært høy turnover blant private tilbydere påvirker opplevd bistand og trygghetsfølelsen som brukere og pårørende sitter igjen med. 

Selskapet Care Safety Innovations har tatt på seg oppgaven med å øke kvaliteten i hjemmetjenesten deres ved hjelp av innovativ teknologi. Gjennom samarbeidet med Brilliant har et nytt, digitalt verktøy for pleierne sett dagens lys. Virtual Carer Companion (VCC) kombinerer en rekke smarte funksjoner som gir økt effektivitet og trygghet i tjenesten.

Mer kvalitetstid og bedre omsorg

- For tilbyderne av hjemmetjenester vil Virtual Carer Companion utgjøre en god forskjell i hverdagen til både pleiere og brukere, sier Lars Morten Sæther, styreformann i Care Safety Innovations. 

Han trekker frem hvordan Virtual Carer Companion kvalitetssikrer tjenesten og i praksis frigjør verdifull tid som pleieren får brukt på sosialt samvær med brukeren.

- Alt av pasientinformasjon, historikk og medisinering finnes lett tilgjengelig i appen, og dette hjelper pleieren med å forberede seg i forkant av besøket. Videre er det utviklet en rekke andre nyttige funksjoner som vil forbedre gjennomføringen av besøket. I VCC har pleieren et verktøy som forenkler arbeidsdagen, og brukeren setter pris på mer kvalitetstid og bedre omsorg fra pleieren. 

Utviklet i Trondheim

Fra kontorplass vil medisinsk personell ha full oversikt over pleierne i aksjon, hvilke brukere som skal besøkes, samt full besøkshistorikk fra tidligere oppdrag.

-Løsningen dokumenterer all relevant informasjon om besøket, slik at varighet, medisinering, notater og videosamtaler er tilgjengelige i etterkant. Det gir en trygghet i tjenesten for pleiere, brukere og pårørende. Teknologien har sin plass i fremtidens hjemmetjeneste, og den reisen begynner nå. Vi har alliert oss med veldig sterke fagmiljø og partnere i England, hvor vi allerede har satt opp og strukturert Care Safety Innovations UK Ltd. Tilbakemeldingene tilsier at dette har et enormt potensial både der og i andre land, føyer Lars Morten til.

Et tips fra en god relasjon pekte Lars Morten i retning Trondheim og Brilliant, hvor utviklerne tok utfordringen på strak arm. Prosjektleder Emil Jenssen forteller om et motivert team som har stått på gjennom vinteren for å rekke fristen for pilottesting i England.

- Virtual Carer Companion prosjektet har gitt oss muligheten til å spille på allsidigheten vi kan tilby som selskap. Vi trives veldig godt i slike i oppdrag hvor vi må utfordre oss selv og kunden, og spille hverandre gode for å oppnå et best mulig resultat. Nyskapning er både morsomt og krevende, og det er kult at teknologi med globalt potensiale er utviklet i Trondheim.

 

Fokus på sikkerhet og integritet

Å utvikle programvare som skal lykkes i et nytt marked stiller høye krav. Emil viser til kompleksiteten som gjenspeiler seg i hele systemarkitekturen, med et særlig fokus på sikkerhet og integritet.

- Helsesektoren behandler mange ulike typer sensitive opplysninger i mange ulike formater. Vi og alle andre aktører pålegges en rekke lovkrav rundt person- og helsedata. Digital sikkerhet er avgjørende for å verne om brukerne og pleierne, og for tilliten til den nye løsningen. Vi har hatt fokus på sikkerhet og integritet siden dag én, og den kan vi stå inne for, sier Emil. 

Hans Henrik Merckoll, Trond Hatling og Lill Sverresdatter Larsen under testing av Virtual Carer Companion med pleiere i England.

Kjente fjes innen teknologi- og helsesektoren

Vel hjemme fra England har Lars Morten verdifulle tilbakemeldinger fra pilotkunder i sekken. Virtual Carer Companion har truffet en nerve i markedet, og idéene blomstret under demoen. 

- Markedsresponsen har vært veldig bra. Tilbyderne av hjemmetjenestene ser helt klart verdien i vårt produkt. Samtidig fikk vi mange gode innspill til flere funksjoner og muligheter vi kan gripe når vi har kommet litt lengre i prosessen. 

Med seg på laget har Care Safety Innovations styrket laget med kjente fjes innen teknologi- og helsesektoren. Hans Henrik Merckoll (Administrerende direktør i IBM Norge), Trond Hatling (tidl. WebPro) og Lill Sverresdatter Larsen (leder for Sykepleierforbundet i Norge) er alle på plass som styremedlemmer i satsningen.

-Vi har altså et styre breddfull av relevant erfaring og kompetanse - og dette i kombinasjon med et sterkt utviklermiljø i Brilliant AS skal føre til at CSI AS blir internasjonalt ledende innenfor omsorgsteknologi og kvalitetsheving på møtet mellom pleier og bruker, avslutter Lars Morten.

Andre digitale forsprang

Les mer om hva Brilliant har gjort for disse selskapene:

Modernisering av verdens vakreste kystreise

En IT-plattform som kombinerer høy ytelse med operasjonell effektivitet ble resultatet da Brilliant bidro med rådgivning, prosjektledelse og anskaffelser til moderniseringen av verdens vakreste kystreise.

Sikring av brukerkontoer

To-faktor pålogging på Microsoft 365 har sikret tilgangen til sensitiv informasjon og gitt en økt trygghetsfølelse for brukerne.

Nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe din bedrift?

Med teknologi og en touch of magic er alt mulig! Legg igjen en forespørsel til oss så kontakter vi deg så snart som mulig.