Samhandlings-

løsninger

Brilliant har i flere år levert tilpassede samhandlingsløsninger på Office 365 plattformen til kunder i både privat og offentlig sektor.

Samhandlings-

løsninger

Brilliant har i flere år levert tilpassede samhandlingsløsninger på Office 365 plattformen til kunder i både privat og offentlig sektor.

Samhandlingsløsninger

Vi er opptatt av at kunden får utnyttet potensialet som ligger i de ulike produktene, og få fullt utbytte av funksjonaliteten og synergien i bla. den raske kommunikasjonen i Teams, de kraftige tilgangs- og datahåndteringsfunksjonene i SharePoint, automatiserings og visualiserings-funksjonaliteten fra Power Plattform.

 

Samhandlingsløsninger hjelper organisasjoner å ivareta felles informasjon og prosesser med digitale verktøy. Microsoft Teams og SharePoint Online er begge gode eksempler på verktøy for å jobbe smartere sammen. Konsulentene våre bistår med dybdekunnskap om funksjonaliteten i de ulike produktene, og søker etter å forstå hvordan kundens bedrift arbeider slik at vi kan sette opp en løsning som er tilpasset bedriftens behov og forenkle brukernes arbeidshverdag.

 

Våre rådgivere kartlegger hvordan dere arbeider i dag, og kommer med innspill til hvordan man kan optimalisere bruken av produktene. Vi konfigurerer produktene slik at de tilrettelegger for en best mulig arbeidsprosess og utvikler funksjonalitet der det er behov. Vi bistår også med integrering mot eksterne systemer der man ønsker at løsningene skal snakke sammen.

 

I våre prosjekter er det sluttbrukeren som står i fokus, og vi tror at god design er avgjørende for brukeradopsjon. Brilliant bistår gjerne med brukertesting, opplæring og forankring av arbeidsprosesser rundt leveransene.

 

Vårt mål er å hjelpe dere til å få mest mulig ut av de verktøyene dere har!

Brilliant hjelper dere å lykkes

Vi hjelper dere å utvikle løsningene som digitaliserer og øker kvaliteten på samarbeidet!

Arkitektur

Vi bistår med valg av teknologi og plattform i løsningene.

Prosjektledelse

Vi leder utviklingsprosjektene basert på Scrum og Agile utviklingsprinsipper.

Utvikling

Vi utvikler løsningene og integrasjonene og setter de i produksjon.

Forvaltning

Vi forvalter digitale løsninger og holde de løpende oppdaterte og sikre.

Videreutvikling

Vi bistår med å videreutvikle systemer med nye funksjoner og utseender.

Integrasjoner

Vi bistår med integrasjoner til og fra eksterne systemer

Ekspertenes tips

De ansattes digitale adferd og endringsvillighet er både en risiko- og suksessfaktor på en ny samhandlingsløsning. Derfor er det viktig å inkludere alle interessenter i arbeidet med å digitalisere en prosess eller rutine. Hvilke behov for informasjon og funksjoner har de forskjellige rollene? Hvordan løses det i praksis i dag? Hva er enklest å legge i Teams, og hva er mest hensiktsmessig å legge i en SharePoint-løsning? Hvordan kan vi skape merverdi? Om man skal lykkes, må teknologien må tilpasses menneskene!

- Ane Robana Dale

La oss høre fra deg!

Vi har mye ekspertise og lang erfaring med å utvikle samhandlingsløsninger for våre kunder. Kontakt oss om dere ønsker å vite mer eller ønsker bistand til å få utviklet en løsning tilpasset deres behov.