Cyber Security

Cybersikkerhet handler om å beskytte datamaskiner, identiteter, nettverk, programmer og data mot uautorisert tilgang eller skade.

Cyber Security

Cybersikkerhet handler om å beskytte datamaskiner, identiteter, nettverk, programmer og data mot uautorisert tilgang eller skade.

Hva er Cyber Security?

Cyber security er beskyttelsen av datasystemer, nettverk og data fra digitale angrep, uautorisert tilgang og skader. Det omfatter et bredt spekter av praksiser, teknologier og prosesser designet for å beskytte enheter, infrastruktur og data fra digitale trusler.

Målet med cyber security er å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av informasjon.

Cyber security handler ikke bare om teknologi, men også om mennesker og prosesser. Opplæring og bevisstgjøring om cybersikkerhet er avgjørende for å forhindre digitale angrep og beskytte sensitiv informasjon.

I tillegg til tekniske løsninger, krever effektiv cyber security også en kultur rundt sikkerhet der alle tar ansvar for å beskytte informasjon og systemer. En angriper vil oftere forsøke å logge seg inn enn å bryte seg inn!

Hvorfor er Cyber Security viktig?

Den teknologiske utviklingen har banet vei for utallige digitale produkter og tjenester det siste tiåret. Med utviklingen har vi også endret vår adferd. Vi produserer og lagrer i skyen som aldri før. Vi tar i bruk nye tjenester på nett. Våre produkter har begynt å snakke og samhandle med hverandre, også gjennom Internet of Things (IOT).  Vi reiser fremdeles mye, men har nå blitt like tilgjengelig på tjenestereiser og ferier som vi er på kontoret. 

Grensen mellom arbeid og privat blir til stadighet mer uklar - privat mobil brukes gjerne til arbeid, og jobb pc brukes også til private ærend. Fra et teknologisk perspektiv har hverdagen blitt veldig kompleks. Summen av dette gir mange forskjellige sårbarheter som kan utnyttes og brukes mot oss.

Hva betyr det for deg og meg? Jo, vi er avhengig av god digital sikkerhet, cyber security, for å beskytte sensitiv informasjon.

Kan dere være et mål for cyber angrep?

Absolutt! Den vanligste trusselen mot bedrifter er økonomisk motivert, hvor kriminelle aktører utnytter svakheter i bedriftens cyber sikkerhet til å skaffe seg økonomisk gevinst.

Dette kan være ved å utgi seg for å være direktøren (såkalt CEO svindel) og be om en pengeoverføring fra økonomiavdelingen, eller ved at systemene låses ned og man må betale for å få tilgang til systemer og informasjon (løsepengevirus).

Små bedrifter er enklere mål da de som regel har mindre fokus på cyber security, og som oftest har de sikret seg minst også.

I større bedrifter går gjerne angrepene mer ubemerket, og er mer sofistikerte. I tillegg til en rask økonomisk gevinst, er aktørene også på jakt etter strategier, bedriftshemmeligheter, markedssensitiv informasjon, eller rett og slett sabotasje og svekkelse av bedriftens konkurransedyktighet. 

Hvordan lykkes med cyber security?

Sikkerhetsarkitektur

Gode tekniske løsninger er grunnmuren i beskyttelsen mot digitale trusler.

Datasikkerhet

Tilgangsstyring, kryptering, backup og dataklassifisering begrenser skadepotensialet i systemene.

Kultur og strategi

Forankre cyber security gjennom kulturbygging, prosesser og strategier blant de ansatte.

Revisjon av sikkerheten

Risikoanalyser og revisjon av sikkerheten hjelper bedriften med oversikt og prioritering av tiltak.

Vi hjelper deg med cyber security!

Brilliants eksperter har utarbeidet arkitektur og levert cyber security løsninger i nasjonal målestokk. Vi hjelper dere med å sikre deres bedrift mot digitale trusler.