Arkitektur

En robust og stabil løsning starter med en god arkitektur. Våre løsningsarkitekter er fokuserte på å skape fremtidsrettede og sikre løsninger, med de rette teknologier og rammeverk.

Arkitektur

En robust og stabil løsning starter med en god arkitektur. Våre løsningsarkitekter er fokuserte på å skape fremtidsrettede og sikre løsninger, med de rette teknologier og rammeverk.

Arkitektur

Våre arkitekter er opptatt av å bygge forståelse for kundens virksomhet, behov og utfordringer - med dette i bunn, skisserer de elegante løsninger som ivaretar samspillet med andre systemer.

De tør å tenke utenfor boksen og utfordre status quo for å komme med forslag til forbedringer og løsninger som briljerer.

En arkitekt bistår ofte som en miks av rådgiver og lead-utvikler. De bruker sin brede tekniske kompetanse til å bistå kunde i valg av teknologi, og sørger deretter for design og kvalitetssikring av den tekniske leveransen.

Arkitekten kan bistå som ren teknisk rådgiver på kundestyrte prosjekter, benyttes som lead-utvikler der det er behov for spisskompetanse eller samarbeide med prosjektteamet for å designe og gjennomføre prosjektleveranser. 

Brilliant hjelper dere å lykkes

Vår erfaring og kompetanse bidrar til å forankre strategiske valg for deres IT-plattform.

Rådgiver

Valg av teknologi, se mulighetsbildet, kvalitetssikring av teknisk leveranse

Løsningsarkitekt

Vi hjelper dere å finne digitale, stabile og fremtidsrettede løsninger på bedriftens utfordringer. Du trenger bare å vite hva problemet er - vi skisserer et forslag til en løsning, og jobber tett med dere for å sikre at denne gir maksimal verdi.

Lead-utvikler

Våre arkiteker kan bistå i rollen som lead-utviklere med spisskompetanse på sine fagfelt - for å bidra til kvalitetsikring av kode, tekniske valg og løsningsdesign.

Ekspertenes tips

God systemarkitektur er avgjørende for å lykkes med utviklingen av nye løsninger. Hvilke muligheter finnes i de forskjellige teknologiene? Hvorfor velge akkurat denne kombinasjonen av kodespråk, plattformer og tjenester for å løse oppgaven? En god systemarkitekt ser muligheter for ytterligere gevinster i teknologivalgene. Det er gull verdt å gjøre dette grundig fra starten, i tilfelle løsningen som utvikles nå skal flyttes, bygges på eller integreres med andre systemer i fremtiden.

- Said Berg

La oss høre fra deg!

Vi hjelper dere å utvikle og implementere digitale løsninger med godt gjennomtenkt arkitektur, slik at systemene er til nytte og kan forvaltes over lengre tid - i takt med teknologiutviklingen.