Rådgivning

Våre rådgivere evner å koble de menneskelige behovene sammen med teknologien, og er gode støttespillere inn i prosjekter, organisasjoner og anskaffelser. 

Rådgivning

Våre rådgivere evner å koble de menneskelige behovene sammen med teknologien, og er gode støttespillere inn i prosjekter, organisasjoner og anskaffelser. 

Rådgivning

Ulike bedrifter i ulike bransjer har ulike behov. Brilliants tilnærming når det gjelder rådgiving er å finne den mest optimale sammensetningen av teknologi og tjenester, slik at kunden er best mulig i stand til å utføre egen verdiskapning – med menneskene i fokus, og IT som støttende verktøy for effektivitet og produktivitet. Våre rådgivere evner å koble de menneskelige behovene sammen med teknologien, og er gode støttespillere inn i prosjekter, organisasjoner og anskaffelser.

Brilliants rådgivere har stor kompetanse innen IT og IT-utvikling, teknologi, skytjenester, IT-sikkerhet, tjeneste- og systemarkitektur, forretningsutvikling og Business Intelligence. Med rådgivere fra Brilliant kan du føle deg trygg på å få et nyansert bilde av de teknologiske mulighetene som finnes, og som kan gi din bedrift konkurransefortrinn.

Brilliant hjelper dere å lykkes

Vi spiller på vår brede IT-erfaring fra mange bransjer og sektorer for å gi dere rådene som leder dere mot målet.

Rådgivning

Vi er gode sparringspartnere å bruke innen arbeidsmetodikk og valg av teknologi.

Forretningsutvikling

Vi finner de teknologiske løsningene som øker produktiviteten og lønnsomheten i deres bedrift.

Anskaffelser

Vi har innkjøpskompetanse og bistår dere i RFP-prosesser og øvrige anskaffelser.

Risikoanalyser

Vi har bistår kundene med risiko- og sårbarhetsanalyser.

Ekspertenes tips

En rådgiver med erfaring fra flere bransjer vil kunne se utfordringer og løsninger som ikke nødvendigvis ligger naturlig for kunden. Det resulterer at kunden ser bredere, og finner nye muligheter som utvikler både selskapet og menneskene i det, samtidig som de øker konkurransedyktigheten. Søk råd før dere forplikter dere til større prosjekter, så har dere større kontroll på utfallet.

- Ole Martin Solli

La oss høre fra deg!

Våre rådgivere kan bidra med kompetanse, råd og veiledning inn mot både store og små prosjekter.