SharePoint

SharePoint er et digitalt miljø hvor organisasjonen kan lagre felles dokumenter, jobbe sammen i samme dokument, og samhandle smartere om oppgaver.

SharePoint

SharePoint er et digitalt miljø hvor organisasjonen kan lagre felles dokumenter, jobbe sammen i samme dokument, og samhandle smartere om oppgaver.

Hva er SharePoint?

SharePoint er et digitalt miljø utviklet av Microsoft som har sin styrke i å forbedre samarbeidet og effektiviteten i organisasjoner. SharePoint kan sees på som en intern nettside for bedriften, fylt med relevant info og snarveier som forenkler hverdagen.

I den månedlige lisensen for Microsoft 365 har de ansatte tilgang til selskapets SharePoint, hvor felles dokumenter lagres og organiseres.

Sender dere fremdeles dokumenter frem og tilbake?

SharePoint fjerner den gamle, tungvindte praksisen hvor man sender dokumenter frem og tilbake på mail, og er usikker hvem som har nyeste versjon. Ligger dokumentene i SharePoint, kan dere jobbe i dem samtidig, og man kan rulle tilbake til forrige versjon av dokumentet gjennom den innebygde versjonskontrollen!

Hva kan man bruke SharePoint til?

SharePoint fungerer veldig bra som et intranett - bedriftens sentrale sted for lagring og deling av dokumenter, uansett om det er Word-dokumenter, Excel-regneark eller PowerPoint-presentasjoner. Dette gjør det enkelt for team å få tilgang til viktig informasjon når de trenger det, uavhengig av hvor de befinner seg.

I tillegg har SharePoint mange ulike moduler for å bygge akkurat det interne nettstedet bedriften ønsker, med mulighet for interne nyheter, hurtig-lenker til HR- og timeføring, KPI visninger og mere. Ulike team kan også opprette felles nettsteder for prosjekter, avdelinger eller arbeidsgrupper, der de kan dele ideer, diskutere emner, planlegge oppgaver og koordinere aktiviteter.

Ved å integrere SharePoint med andre Microsoft 365-verktøy som Power Automate, kan man også automatisere rutinemessige oppgaver. Hvis godkjenning av dokumenter er en fast rutine hos dere, kan godkjenner automatisk få beskjed når ansatte har merket dokumenter for godkjenning. 

Hva kan man oppnå med SharePoint?

SharePoint gir bedriften bedre kontroll over dokumenter og filer, og for de ansatte oppleves lagring og deling av filer som mye mer organisert.

En ryddig struktur betyr mer tilgjengelige dokumenter, og med hjelp av en god søkefunksjon blir dokumentene enklere å søke etter, finne og jobbe sammen i. Det vil spare verdifull tid for de ansatte. 

Er bedriften flink til å benytte SharePoint til deling av interne nyheter og informasjon, vil SharePoint fungere som et naturlig sted for å konsumere siste nytt, dele relevant informasjon med andre i bedriften, og bygge en sterk bedriftskultur.

SharePoint er en skalerbar løsning som kan vokse sammen med bedriften. Med muligheten til å tilpasse og utvide funksjonaliteten etter behov, kan bedriften skape en skreddersydd digital arbeidsplattform som støtter deres unike forretningsbehov.

Hvordan lykkes med SharePoint?

Kartlegg behov

Hvilke dokumenter og filer produserer bedriften? Hvilke er statiske, og hvilke jobbes det aktivt i?

Velg riktige funksjoner

Hvilke SharePoint funksjoner oppfyller bedriftens behov, og hvordan skal sidene bygges?

Definer roller og tilganger

Hvilke team og roller trenger hvilken informasjon?

Hold det levende

Vær disiplinert - SharePoint er stedet der informasjonen og samhandlingen lever!

Trenger dere hjelp til å ta i bruk SharePoint?

Vi har lang erfaring med oppsett og konfigurasjon av SharePoint som intranett og samhandlingsportal for bedrifter. Send oss en henvendelse for å komme i gang.