Integrasjoner og API

Vi hjelper dere med rett løsning for å skaffe omfattende datagrunnlag, eller tilgjengeliggjøre informasjon og funksjonalitet på tvers av systemer. 

 

Integrasjoner og API

Vi hjelper dere med rett løsning for å skaffe omfattende datagrunnlag, eller tilgjengeliggjøre informasjon og funksjonalitet på tvers av systemer. 

 

Integrasjoner og API

En integrasjon er en kobling mellom to eller flere ulike systemer, som lar systemer utveksle informasjon seg imellom. Et API er kode som sørger for at et system kan benytte funksjoner og data i et annet system.

 

Kort sagt: Integrasjoner kobler systemer sammen, et API åpner for andre løsninger eller tredjeparter å bruke data og funksjonalitet i systemet.

 

Fordelen med å integrere flere system sammen, fremfor å flytte data mellom disse, er blant annet at masterdata kun eksisterer en plass. Man senker risikoen for duplisering, forelding, eller flere versjoner av samme data. Ved å enkelt kunne hente ut eller skrive inn data til ulike systemer fra en sentral løsning, forenkler man vedlikehold - og det vil for sluttbruker oppleves som dataen ligger i samme tjeneste.

 

Brilliant kan bistå med egenutviklede API'er og integrasjoner - eller bistand til valg av løsning for best mulig sammenstilling av data. Vi bistår også med analyser av mulighetsbildet basert på det datagrunnlaget dere har – og hvordan man best mulig kan sammenstille denne dataen for å gi bedriftsverdi.

 

Vi kobler sammen tjenester og funksjoner som sitter med viktig data, men som ikke har innebygget funksjonalitet til å kombinere denne dataen eller gjøre akkurat det kunden ønsker de gjør.

Brilliant hjelper dere å lykkes

Vi hjelper dere å automatisere prosesser og oppgaver for å spare tid og ressurser.

Integrasjoner

Vi kobler systemer sammen, slik at disse kan utveksle informasjon og samhandle

Automasjon

Vi automatiserer manuelle prosesser, slik at man senker risikoen for menneskelig feil og forenkler bruk

API

Vi utvikler egne API som sørger for at et system kan snakke med flere andre systemer.

Ekspertenes tips

Har dere informasjon som eksisterer to plasser? Er brukerene innom flere ulike systemer for å gjøre èn jobb?
Moderne systemer har gjerne et API som lar oss trekke ut eller mate inn data automatisk. Setter man opp en slik kobling vil man kunne samle data fra flere kilder på ett og samme sted, og slippe å jobbe i flere systemer. Det bidrar til å øke både effektiviteten i arbeidet og kvaliteten på dataene i systemene.

- Eirik Knævelsrud

La oss høre fra deg!

Vi hjelper dere å sette opp integrasjoner mellom forskjellige systemer.