Derfor er sosial bærekraft et satsningsområde i Brilliant

I Brilliant har vi en filosofi om at mennesker som har det bra, gjør en bedre jobb. Man trives bedre, man presterer bedre og man oppnår større ting sammen. Derfor jobber vi for at alle ansatte skal glede seg til å gå på jobb, hver dag!

Som arbeidsgiver skal vi sørge for at en stor gruppe mennesker fungerer sammen. Det er mennesker i alle faser av livet, både profesjonelt og privat. Vårt ansvar er å legge til rette for og gi hver enkelt de riktige forutsetningene for å lykkes i jobben sin. Vi legger til rette for at det skapes – og ivaretas – en bedriftskultur der man kan være seg selv, utvikle seg, føle seg verdsatt, og kjenne at det man jobber med bidrar til noe verdifullt både for en selv, for Brilliant som selskap og for alle kundene våre.

Nøkkelen til dette ligger i sosial bærekraft, hvor man jobber for et godt miljø preget av tillit, trygghet, tilhørighet og lik tilgang til goder, utviklingsmuligheter og helsefremmende aktiviteter. Sosial bærekraft har vært en av grunnsteinene i kulturen vår helt siden selskapet ble etablert for 10 år siden, og er en viktig del av arbeidsmiljøet i Brilliant.

Samarbeid med Trondheim Maraton

Lørdag 2. september skal over 6000 mennesker løpe i byens gater under Trondheim Maraton, og over 2000 av disse løper distansen Brilliant Halvmaraton. Vi har gleden av å samarbeide med Trondheim Maraton, og det er med stor glede – og en god porsjon stolthet – vi har gitt vårt navn til denne distansen.

Trondheim Maratons visjon om å skape en folkefest hvor flest mulig får være med, og hvordan det legges til rette for å faktisk oppnå dette, går hånd i hanske med våre egne mål og visjoner. Det at gå-distansen deres alene har fått med 400 mennesker som kanskje ellers ikke ville kjent på en slik tilhørighet og aktivitetsglede, er en kjempeidé fra Trondheim Maratons side.

Vi i Brilliant føler også et kall til å være med og bidra til bærekraft. Vi sorterer papp, panter brusbokser og har smart strømstyring på kontorene våre, men vi vil gjerne gjøre vårt på andre områder i tillegg.

Derfor føles det bra å kunne bidra ekstra der vi både har mulighet og er gode, og gir oss mulighet til å gire opp innsatsen på sosial bærekraft. Vi fant rom for å bidra til det sammen med Trondheim Maraton, både i og langs løypa, og det ga mening å bli både navnesponsor for og gjennomføre en del aktiviteter sammen med dem.

Som Brilliant Fun Run, et løp vi arrangerte i mai. Dette var et gratis lavterskel-arrangement hvor deltagerne løp 4 km mot egen idealtid, med en quiz halvveis som kunne gi enten tidsrabatt eller tillegg mot totaltiden. Hensikten var å legge til rette for å aktivisere folk som kanskje ellers finner det vanskelig eller tungt å delta i tradisjonelle løp.

Målet var å få mennesker som aldri hadde løpt med startnummer på brystet før i aktivitet, uten at det skulle føles så skummelt. Det viktige var at folk skulle ha det gøy, og det at vi kunne bruke vårt engasjement og våre ressurser på å gi noe tilbake til samfunnet føltes så bra!

 

Sosial bærekraft i praksis

Dette vil vi veldig gjerne gjøre mer av, og i oktober planlegger vi et nytt lavterskel-løp, der vi gjentar suksessen og får flere i aktivitet. Den som har møtt opp og pushet seg selv, kjenner på mestring. Du har kanskje møtt nye venner du kan løpe neste tur sammen med. Du føler tilhørighet med de du løp med, og du oppnår en helsegevinst og bedre livskvalitet over tid.

Dette er sosial bærekraft i praksis. Sammen skaper vi en kultur der folk gleder seg til å delta, som kulturen vi har skapt der man gleder seg til å gå på jobb. Derfor er og vil sosial bærekraft alltid være viktig for oss – alle vinner på det.

Enten du er tilskuer eller deltager selv under Trondheim Maraton, så får du kanskje øye på noen som løper i Brilliant-klær. Engasjementet internt hos oss er stort, og over halve selskapet er påmeldt ulike distanser.

Vi gjør også en innsats for å bidra til folkefesten langs løypa, som går forbi kontorene våre på Nyhavna. Her skal vi stå og skape liv og god stemning for alle som passerer. Ønsker du å heie på deltakerne, er du velkommen til å stå og heie sammen med oss. Til alle som deltar på en distanse, vi heier på dere og ønsker dere lykke til! Vi sees lørdag 2. september på Trondheim Maraton!

Relatert innhold

Brilliant lanserer Brilliant Web

-Brilliant Web gjør det lett for bedrifter å synliggjøre tjenester og produkter på en brukervennlig og intuitiv måte. Kundene kommer raskt i gang, og løsningen reduserer tiden kundene bruker på nettsideprosjektet sitt.

Brilliant inngår samarbeid med Trondheim Maraton

-Vi gleder oss til å være med og sette vårt preg på Trondheim Maraton, både på selve løpsdagen og øvrige aktiviteter gjennom året. Vårt mål er å få flest mulig i aktivitet, lage mye liv langs løypa og bidra til folkefesten dette er for byen.