toppbilde
Prosjektledelse og IT-infrastruktur

Torghatten

Torghatten er et av Norges største transportkonsern og er resultat av stor vekst blant annet gjennom oppkjøp og konsolidering i bransjen. Selskapene i konsernet drives som separate enheter som i utgangspunktet er selvstendige. Det samarbeides på tvers av selskapsstrukturen på de områdene hvor det er hensiktsmessig og der synergier kan realiseres.
Store deler av IT-området ble for noen år siden definert som en tjeneste som skulle bygges opp i fellesskap for selskapene innenfor sjø- og landdelen av konsernet. De har en begrenset IT-organisasjon og man ønsket derfor å knytte til seg en partner som kunne forsterke organisasjonen med kompetanse og kapasitet til å bygge og konsolidere plattformen.
Brilliant ble i 2015 valgt som samarbeidspartner og har siden bistått Torghatten med rådgivning, design, implementering og utrulling.
buss

Ny IT-plattform


For å kunne drive effektivt persontransport over hele Norge, stilles det helt unike og strenge krav til tilgjengelighet, mobilitet og fleksibilitet. For å tilfredsstille disse kravene, har Brilliant sammen med Torghatten designet en IT-plattform som er felles for hele konsernet.
Implementeringen av plattformen gjennomføres parallelt med at ordinær drift i konsernet pågår. Dette gjør det ekstra utfordrende å gjennomføre prosjektet, og det kreves solid planlegging og prosjektstyring.
Til nå langt har man fått på plass en felles domenestruktur og løftet brukerne til skyen på Office365. En ny og avansert sikkerhetsløsning er under implementering og forventes ferdigstilt mot slutten av 2018. Videre konsolideringstiltak er under planlegging, der målet er en moderne IT-plattform for hele konsernet.
ferge

Om Torghatten


Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. 9,3 mrd kr og ca. 7000 ansatte. Hovedvirksomheten er innenfor transport på sjø, land og i luften – fordelt på ruter for ferje, hurtigbåt, buss og flytrafikk i hele Norge. I tillegg har konsernet flere virksomheter knyttet til verksted, reisebyrå og eiendom.
Torghatten ASA har i alle år vært et konkurranseinnstilt konsern, med fokus på allsidig virksomhet i et langsiktig perspektiv. Gjennom et bredt utdanningstilbud, god ledelse og solid lokal forankring i sine datterselskaper, har de det som skal til for å lykkes også i fremtiden.
Wenchesmil2

Wenche Lie-Pedersen

+47 952 37 063
wenche@brilliant.no

Ønsker du å vite mer?