Oil drilling rig against panorama of Rio De Janeiro, Brazil
INFORMASJONS- OG RAPPORTERINGSPORTAL

AkerBP - BI-løsning

Hvordan vi digitaliserte Ivar Aasen feltet gjennom Prospettiva, og sammen lagde en fullautomatisk informasjons- og rapporteringsportal - i skyen.
AkerBP var på leting etter en leverandør som kunne utvikle et verktøy som gjorde de i stand til å hente og dele informasjon på en effektiv måte, samt ha mulighet for rapportering.
Peanuts hadde gode erfaringer med implementeringer av løsninger for Business Intelligence (BI), gjennom vårt konsept «Prospettiva», og har tidligere levert «Prospettiva» til Bodø kommune – riktignok gjennom lokale SharePoint-servere. Med solid kompetanse på Office365 og samarbeid med BI-Builders på datafangst viste Peanuts at løsningen også kan leveres i skyen.
Verktøyet som ble til er den visuelle komponenten i den totale løsningen for enhetlig presentasjon av driftsinformasjon for Ivar Aasen, og senere utviklet til å dekke alle AkerBPs installasjoner.
steg1

KVALITETSGRUNNLAG

Datafangst


Prospettiva-konseptet består av innsamling av store mengder data, som filtreres og presenteres i SharePoint. Funksjonaliteten i SharePoint benyttes videre til rapportering og deling av informasjonen, samt tilgangstyring.
Løsningen er avhengig av et godt datafangst. Sensorene rundt om på plattformen mater data inn i de forskjellige fagsystemene.
steg2

Datavarehus


Vår samarbeidspartner BI-Builders går inn i fagsystemene og strukturerer dataene gjennom ETL (Extract – Transform – Load) metoden. De strukturerte dataene danner datavarehuset som løsningen henter data fra.
Dataene struktureres deretter i datavarehus.
cubes

Datakuber


Deretter bygges kuber med data fra datavarehuset. Kubene er optimaliserte for rapporterings- og visualiseringsbehov.
Kubene inneholder dagsferske data.
laptopcrop

Sluttprodukt


Rapportene og visualiseringene fra datafangsten kan dermed presenteres i SharePoint eller PowerBI. AkerBP valgte SharePoint for å hente ut synergieffekter fra Office 365.
Den ferdige løsningen gir høyt relevante data tilpasset den enkelte funksjons- og avdelingsleders rapporteringsbehov, uten at man behøver å sette sammen dette manuelt fra forskjellige fagsystemer i forskjellige formater.
Siden oppstarten har implementeringen blitt videreutviklet fra Ivar Aasen-plattformen, til å dekke alle AkerBPs virksomheter i Nordsjøen.
Rapporteringen dekker behovene fra avdelingsledere helt opp til toppledelsen, og implementeringen har bidratt til økt effektivisering, økt kontroll, og en felles bevisstgjøring i det kontinuerlige arbeidet med å nå selskapets felles mål.
Wenchesmil2

Wenche Lie-Pedersen

+47 952 37 063
wenche@brilliant.no

Ønsker du mer informasjon?