resmantopp
Ny IT-plattform

Resman

RESMAN er et verdensomspennende selskap med hovedkontor i Trondheim som leverer brønnteknologi og tjenester til oljebransjen. Med kontorer blant annet i Houston, Rio og Abu Dahbi, er det essensielt at IT-systemene er pålitelige og tilgjengelig, og at de forener kontorene i måten de jobber på. 

RESMAN har blitt mer og mer digitalisert, og virksomheten er i dag avhengig av tilgjengeligheten på gode og stabile sentrale IT-løsninger. RESMAN har derfor valgte Brilliant som samarbeidspartner. Brilliant har sammen med RESMAN implementert en sikker og stabil IT-plattform som gir selskapet nødvendige stabilitet og mobilitet. Brilliant har i tillegg bidratt til å sy sammen basissystemene og supplere de av organisasjonens behov som tidligere ikke var dekket.  

resmanbygg

Ny IT-plattform


Brilliant har migrert alt av RESMANs IT-infrastruktur til skyen, herunder e-post, filer, applikasjoner og administrasjonen av disse. Resman har på denne måten oppnådd økt tilgjengelighet, sikkerhet og mobilitet for sine systemer, samtidig som disse kan skaleres etter behov. Gjennom våre tjenester rundt IT-support får brukerne hjelp til å løse små og store utfordringer i hverdagen.  
people

Prosesstøtte fra skyen


Brilliant har implementert en løsning for tilgjengeliggjøring av selskapets arbeidsprosesser og kvalitetsrutiner, i tillegg til å sikre prosessen rundt avvikshåndteringsrutinene i organisasjonen. Løsningen visualisere arbeidsprosessene på en enkel og intuitiv måte der aktuell informasjon og rutiner filtreres underveis. Avvikshåndteringen skjer gjennom en strukturert prosess med full oversikt over igangsatte tiltak og fremdrift underveis i forløpet.  
lab

Prosjektverktøy


Til prosjektgjennomføring og kundeleveranser benytter RESMAN Brilliants løsning for prosjekt- og kunderom for deling av informasjon og dokumenter. Løsningen tilgjengeliggjør materiale både internt i organisasjonen og eksternt mot kunder og samarbeidspartnere.  
 

IT- infrastrukturen er bygd på Office365 og Microsoft Azure. Løsningen ellers baserer seg på SharePoint, og er tett integrert mot Microsoft Office. 

map

Om RESMAN


RESMAN er verdens ledende leverandør av trådløs reservoarovervåking. Selskapet ble etablert i 2005 og har utviklet teknologi og dataanalysemetoder for å gi langsiktige, risikofrie og kostnadseffektive alternativer til produksjonslogging og kablede reservoarsensorer. 

 

Selskapets Intelligent Tracer-system er installert i hundrevis av brønner på verdensbasis, og RESMAN har ca. 70 ansatte fordelt kontorer over hele verden. 

Wenchesmil2

Wenche Lie-Pedersen

+47 952 37 063
wenche@brilliant.no

Ønsker du mer informasjon?