Vi støtter årets TV-aksjon!

«Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor. Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette  rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen». Slik innleder NRK årets TV-aksjon, som i år går til Kirkens Bymisjon, og deres arbeid med å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

– Vi i Brilliant er opptatte av kultur, inkludering og sosialt fellesskap, og årets TV-aksjon treffer oss midt i hjertet. Vi kjenner på ansvaret for å være med og bidra til inkludering, og trygge rammer som mennesker kan oppnå egne mål og drømmer i, sier Wenche Lie-Pedersen, daglig leder i Brilliant AS.

TV-aksjonsmidlene skal ifølge Kirkens Bymisjon blant annet brukes på fritidsaktiviteter og utlån av fritidsutstyr slik at alle barn og unge kan delta på minst én fritidsaktivitet jevnlig. Det er mange barn som ønsker seg dette, men hverken har råd eller tilgang. Med TV-aksjonen tenker de å opprette flere utlånssentraler og fritidsaktiviteter for barn og unge.

– Inkludering og mestering gjennom fritidsaktiviteter er særdeles viktig for barn og unge, og dette temaet engasjerte oss spesielt. Brilliant gir derfor en fritidsaktivitet per ansatt til årets TV-aksjon. Vi oppfordrer alle bedrifter med anledning til å gjøre det samme.

Les mer om innsamlingsaksjonen på https://www.blimed.no/tv-aksjonen-2018/

Relatert innhold
Brilliants Prosjektskole
Brilliants Prosjektskole med Øyvind Ryen gir en enkel innføring i agile prosjekter og rammeverket i god prosjektledelse. I denne serien blir vi kjent med hva det betyr å jobbe agilt, og hva gevinstene er ved å gjennomføre agile prosjekter.
Velkommen Anitha Babu!
Brilliant fortsetter veksten, og ett av våre nyeste tilskudd er Anitha Babu! Vi har tatt en prat med henne for å lære mer om hvem hun er, og hva hun gjør hos oss Brilliant.
Har dere en digital krisehåndteringsplan?
- En digital krisehåndteringsplan er avgjørende for utfallet av feil og nedetid. Man må reagere raskt, iverksette tiltak og forhåpentligvis klare å opprettholde verdiskapning og produksjon mens feil og nedetid rettes, sier Ole Martin Solli, rådgiver i Brilliant.