Velkommen tilbake Erik!

Ingenting gleder oss mere enn ansatte som vender tilbake til oss! Sist Erik jobbet i Brilliant bistod han kundene med oppsett og tilpasning av IT-løsningene. Hans ekspertise og serviceinnstilling gjorde han til en godt etterspurt ressurs hos kundene.
–Selv om jeg stortrivdes i Brilliant, følte jeg på lysten til å dra litt lengre ut i verden og lære nye ting. Jeg havnet i Oslo, hvor jeg fikk verdifull erfaring og innblikk i en IT-bransje som var litt annerledes enn her oppe.

Brilliant riktig plass å være

I høst vendte Erik tilbake til Trondheim, og da var han ikke i tvil om hva han ville. – For meg har Brilliant alltid vært ett spennende selskap, og det er viktig for meg å kunne jobbe med ny og moderne teknologi. Med større organisasjon og høyere ambisjoner for vekst og videreutvikling passet det godt å få tilbud om å komme tilbake. Jeg har personlige mål om å utvikle meg faglig og være i front med kunder som vil lykkes med ny teknologi. Da er Brilliant riktig plass å være for å oppnå nettopp det.

 

Større merverdi av investeringene

Erik påpeker også endringene som har skjedd i markedet de siste årene, hvor stadig flere ser hvordan de kan realisere potensialet som finnes i å være i skyen. Det ligger mange gevinster i skyplattformene, spesielt innen automatisering og selvbetjente løsninger hvor teknologien jobber for kundene.
I hans nye rolle er det nettopp merverdiene som bor i kundenes systemer som skal finnes og løftes frem.

-De aller fleste bedrifter er i skyen nå, gjerne på Microsoft-plattformen og Microsoft 365. Der har det skjedd en enorm utvikling de siste årene, og mange kunder ser nå på muligheten for å utnytte teknologien og få større merverdi av investeringene. Jeg ser frem til å bidra og hjelpe til med utvikling og opplæring av kundene våre, slik at de får utnyttet Microsoft-plattformen og alle fordelene som finnes i en moderne IT-plattform, avslutter han.

 

Relatert innhold
Øyvind Ryen er vår nye prosjektleder!
Øyvind Ryen er ansatt som prosjektleder i Brilliant. -Jeg har 12 års erfaring fra prosjektledelse i oljebransjen, og ser frem til å ta fatt på digitale prosjekter som gir kundene et konkurransefortrinn.
Velkommen til Olai!
Olai Wanvik er vårt nyeste tilskudd på Infrastruktur-teamet. -Jeg ser frem til å hjelpe kundene jobbe sikrere, smartere, og automatisere flere prosesser, sier han.
God jul og godt nytt år!
Brilliant ønsker alle sammen en riktig god jul og godt nytt år, og vi takker alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere for året som har gått!