Velkommen tilbake Erik!

Ingenting gleder oss mere enn ansatte som vender tilbake til oss! Sist Erik jobbet i Brilliant bistod han kundene med oppsett og tilpasning av IT-løsningene. Hans ekspertise og serviceinnstilling gjorde han til en godt etterspurt ressurs hos kundene.
–Selv om jeg stortrivdes i Brilliant, følte jeg på lysten til å dra litt lengre ut i verden og lære nye ting. Jeg havnet i Oslo, hvor jeg fikk verdifull erfaring og innblikk i en IT-bransje som var litt annerledes enn her oppe.

Brilliant riktig plass å være

I høst vendte Erik tilbake til Trondheim, og da var han ikke i tvil om hva han ville. – For meg har Brilliant alltid vært ett spennende selskap, og det er viktig for meg å kunne jobbe med ny og moderne teknologi. Med større organisasjon og høyere ambisjoner for vekst og videreutvikling passet det godt å få tilbud om å komme tilbake. Jeg har personlige mål om å utvikle meg faglig og være i front med kunder som vil lykkes med ny teknologi. Da er Brilliant riktig plass å være for å oppnå nettopp det.

 

Større merverdi av investeringene

Erik påpeker også endringene som har skjedd i markedet de siste årene, hvor stadig flere ser hvordan de kan realisere potensialet som finnes i å være i skyen. Det ligger mange gevinster i skyplattformene, spesielt innen automatisering og selvbetjente løsninger hvor teknologien jobber for kundene.
I hans nye rolle er det nettopp merverdiene som bor i kundenes systemer som skal finnes og løftes frem.

-De aller fleste bedrifter er i skyen nå, gjerne på Microsoft-plattformen og Microsoft 365. Der har det skjedd en enorm utvikling de siste årene, og mange kunder ser nå på muligheten for å utnytte teknologien og få større merverdi av investeringene. Jeg ser frem til å bidra og hjelpe til med utvikling og opplæring av kundene våre, slik at de får utnyttet Microsoft-plattformen og alle fordelene som finnes i en moderne IT-plattform, avslutter han.

 

Relatert innhold
Har dere en digital krisehåndteringsplan?
- En digital krisehåndteringsplan er avgjørende for utfallet av feil og nedetid. Man må reagere raskt, iverksette tiltak og forhåpentligvis klare å opprettholde verdiskapning og produksjon mens feil og nedetid rettes, sier Ole Martin Solli, rådgiver i Brilliant.
Øyvind Ryen er vår nye prosjektleder!
Øyvind Ryen er ansatt som prosjektleder i Brilliant. - Jeg har 12 års erfaring fra prosjektledelse i oljebransjen, og ser frem til å ta fatt på digitale prosjekter som gir kundene et konkurransefortrinn, sier han.
Velkommen til Olai!
Olai Wanvik er vårt nyeste tilskudd på infrastruktur-teamet. - Jeg ser frem til å hjelpe kundene å jobbe både sikrere og smartere, og automatisere flere prosesser, sier han.