Øyvind Ryen er vår nye prosjektleder!

-Som prosjektleder og rådgiver er man et bindeledd mellom en kunde med sine behov og fagekspertisen med sine løsninger. Ofte er det mye som må gjøres i dette mellomrommet, sier Øyvind Ryen. Han begynte det nye året i ny stilling hos Brilliant, hvor han tar med seg tung erfaring og ekspertise i rollen som prosjektleder.

Han beskriver hverdagen som prosjektleder som interessant, hvor man sjonglerer mange baller i luften på vei mot målet. Samtidig erfarer han at prosjektforløpet ofte er dynamisk, hvor målbildet gjerne ser annerledes ut mot slutten av prosjektet enn da det startet.

-Forventninger må avklares, tekniske muligheter og begrensninger kartlegges, dermed kan nye behov og løsninger komme til underveis. Til sammen gjør det at resultatet sjelden blir nøyaktig slik man hadde tenkt, sier han.

Øyvind forsikrer at det ikke nødvendigvis er noe negativt når prosjekter utvikler seg slik.

-Så lenge det skjer på en kontrollert måte er ikke det noen ulempe. Tvert imot kan det komme både bedre løsninger og nye ideer ut av slike prosesser der det er et godt samarbeid mellom partene.

Uansett hvor stort eller lite prosjektet er, trekker Øyvind frem viktigheten av god prosjektledelse som suksessfaktor både for kunden, prosjekteier og prosjektdeltagere.

-Kunden trenger en partner som kan gi råd, løse utfordringer og skape teknologi. Prosjektdeltagerne trenger en balanse av forutsigbarhet, fleksibilitet og medbestemmelse. Prosjektlederen har jobben med å holde i trådene og sikte mot målet. Det er et stort ansvar, men veldig spennende!

 

Bli bedre kjent med Øyvind her:

 

 

Relatert innhold
Har dere en digital krisehåndteringsplan?
- En digital krisehåndteringsplan er avgjørende for utfallet av feil og nedetid. Man må reagere raskt, iverksette tiltak og forhåpentligvis klare å opprettholde verdiskapning og produksjon mens feil og nedetid rettes, sier Ole Martin Solli, rådgiver i Brilliant.
Velkommen til Olai!
Olai Wanvik er vårt nyeste tilskudd på infrastruktur-teamet. - Jeg ser frem til å hjelpe kundene å jobbe både sikrere og smartere, og automatisere flere prosesser, sier han.
God jul og godt nytt år!
Brilliant ønsker alle sammen en riktig god jul og godt nytt år, og vi takker alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere for året som har gått!