Nye teamledere med fokus på ledelse!

Nye teamledere: Petter, Ane og Stefan er klare for å gjøre hverdagen bedre for sine kollegaer.

Sterk vekst over tid kan Brilliant takke god fagkompetanse og sultne kollegaer for. Tilbakemeldinger fra kundene viser at de opplever god effekt og utvikling av å ha riktig kompetanse på riktig sted. Nå satser vi på å videreutvikle oss selv, gjennom fokus på ledelse som fag. Tre ferske teamledere står motivert til å spille kollegaene gode og bygge videre på kompetansen som trengs for å lede Brilliant inn i fremtiden. Petter, Ane og Stefan har alle tro på god personalledelse som suksessfaktor for fornøyde ansatte og kunder. Stefan trekker frem effekten trivsel på arbeidsplassen har på kundeopplevelsen. -Jeg er overbevist over at en ansatt som har det bra, gjør en bra jobb og tar godt vare på våre kunder, sier han.

Fokus på ledelse som fag

Troen på at trivsel på arbeidsplassen smitter over på arbeidet man gjør for kundene, stammer helt tilbake til da ledelse først ble forsket på som eget fag. Det har også vært en av hjørnesteinene Brilliant har bygd organisasjonen og vokst på. – Nå som organisasjonen vokser ytterligere, er det naturlig å slippe til flere med interesse og talent for ledelse, sier Wenche Lie-Pedersen, daglig leder i Brilliant. I en stadig travlere hverdag har hun har lenge sett behovet for å kunne delegere personalansvar og oppfølgning av ansatte internt. Med teamledere på plass føler hun organisasjonen er ytterligere rigget for fremtiden. – Vi har kommet dit at også vi må ha fokus på ledelse som fag for å optimalisere oss ytterligere. Vi er heldige som har så mange dyktige, allsidige kollegaer, som gjorde at vi kunne plukke teamledere blant interne søkere. Nå gjelder det å legge tilrette for at de nye teamlederne kan utvikle seg. Hun glelder seg over å få flere ledere med på laget slik at de sammen kan bygge videre på den gode kulturen, som hun mener er suksessformelen i Brilliant.

Les flere nyheter fra Brilliant her.