header
Ny IT-plattform

Norsk Kylling

Norsk Kylling har de siste årene hatt en stor vekst og er i dag en av landets største produsenter av kyllingprodukter. Målet om å bli best på kyllingproduksjon krever høyt fokus på kvalitet i alle ledd, og etableringen av en ny og topp moderne fabrikk i Orkanger er et naturlig ledd i den offensive utviklingen.
hubbard

Ny IT-plattform


Brilliant har sammen med Norsk Kylling implementert en sikker og stabil ITplattform som gir selskapet nødvendige fleksibilitet til å kunne fortsette utviklingen i årene fremover. Brilliant har bidratt til å sy sammen basissystemene og ellers dekke de av organisasjonens behov som ikke allerede fantes i porteføljen.  
Brilliant har migrert hele Norsk Kyllings IT-infrastruktur til skyen, herunder e-post, filer, applikasjoner og administrasjonen av disse. Norsk Kylling har gjennom dette oppnådd økt tilgjengeligheten, sikkerheten og fleksibiliteten til sine systemer, som i tillegg nå kan skaleres etter behov. Gjennom våre tjenester rundt IT-support får brukerne hjelpen de trenger for å løse små og store utfordringer i hverdagen.  
hoyball

Prosesstøtte fra skyen


For å sikre kvaliteten i produksjonen har Brilliant implementert en løsning for å tilgjengeliggjøre selskapets arbeidsprosesser og rutiner, i tillegg til å håndtere avvik som oppstår i organisasjonen. Avvikshåndteringen skjer gjennom en strukturert prosess med løpende oversikt over igangsatte tiltak og fremdrift.
Norsk kylling benytter Brilliants løsning for deling av informasjon og dokumenter i forbindelse med prosjektgjennomføring. Løsningen tilgjengeliggjør prosjektmateriale både intern i organisasjonen og eksternt mot samarbeidspartnere.
IT-infrastrukturen er bygd på Office365 og Microsoft Azure. Løsningen ellers baserer seg på SharePoint, og er tett integrert mot Microsoft Office.
solvinge

Om Norsk Kylling


Norsk Kylling AS er en næringsmiddelbedrift lokalisert på Støren i Midtre Gauldal kommune. Firmaet ble grunnlagt i 1991 og i 2012 ble bedriften heleid av REMA, som iverksatte en stor endringsprosess for hele virksomheten. I 2016 omsatte Norsk Kylling for over 1 milliard kroner og ble kåret til årets leverandør av kjøpmenn i REMA 1000.
Norsk Kylling har store ambisjoner for vekst og utvikling, der mattrygghet, dyrevelferd, trivsel og økt fokus på miljø er områder som prioriteres høyt.
Wenchesmil2

Wenche Lie-Pedersen

+47 952 37 063
wenche@brilliant.no

Ønsker du å vite mer?