-Tryggere takket være to-faktor

To-faktor pålogging på Office 365 har gjort arbeidsdagen
sikrere for Adolf Øiens Fond.

-Tryggere takket være to-faktor

To-faktor pålogging på Office 365 har gjort arbeidsdagen
sikrere for Adolf Øiens Fond.

Digital sikkerhet i fokus

Oppmerksomheten rundt digital sikkerhet i mediene har utløst handling hos bedrifter. Færre sitter på gjerdet, og flere tar nå grep og sikret IT-plattformene sine. Adolf Øiens Fond ønsket å ta grep om sine brukere og tilgangen til systemene. Ved å ta i bruk moderne sikkerhetsløsninger på IT-plattformen er de nå bedre rustet digitalt.

– Mye har forandret seg i de årene fondet har drevet, mildt sagt. Det er ikke slik at man tropper opp i banken for å be om overføringer og tildelinger lengre, sier Gry Haug Binde, Daglig Leder i Adolf Øiens Fond.

Adolf Øiens Fond

Adolf Øiens Fond støtter økonomisk utdanning, næringsutvikling og ideelle formål til personer og selskaper i Trondheimsregionen. Fondet forvalter verdier for om lag 400 millioner, og har siden 1918 bidratt med ca. 275 millioner til gode formål i Trondheim

Sikker pålogging

To-faktor løsningen som Brilliant har levert, er en sikkerhetsmekanisme som krever en ekstra faktor for å godkjenne påloggingene. Løsningen sikrer brukerkontoene mot såkalt «phishing» – en kjent metode for å lure brukere til å logge på falske løsninger – og dermed gi fra seg brukernavn og passord.

Et slikt datainnbrudd åpner for at fremmede kan logge på IT-plattformen, lese og sende e-post på vegne av kontoen, og få tilgang til sensitiv informasjon. Med to-faktor aktivert kan brukere velge om de ønsker å godkjenne påloggingsforsøk via SMS-kode eller i en app på telefonen. Dermed vil ikke andre få logget på, selv om man skulle være uheldig å bli lurt.

– Det er ubehagelig å tenke på hva konsekvensene av et datainnbrudd hadde vært. Det kan skje hvem som helst. For oss var valget enkelt. Vi føler oss tryggere takket være to-faktor, sier Gry.

– To-faktor løsningen passet naturlig inn i vårt daglige virke. Det tekniske oppsettet gikk raskt og effektivt å få på plass. Løsningen merkes ikke i hverdagen, og som sluttbruker er det veldig behagelig.

Gry Haug Binde, Daglig Leder, Adolf Øiens Fond

– To-faktor løsningen passet naturlig inn i vårt daglige virke. Det tekniske oppsettet gikk raskt og effektivt å få på plass. Løsningen merkes ikke i hverdagen, og som sluttbruker er det veldig behagelig.

Gry Haug Binde, Daglig Leder, Adolf Øiens Fond

Kontakt oss om to-faktor pålogging

Våre eksperter bistår gjerne med å sikre deres brukerkontoer med moderne teknologi.
Relaterte tjenester
Microsoft 365
Microsoft 365 er en abonnementstjeneste hvor alt av e-post, dokumenter og samhandling ligger i skyen - tilgjengelig overalt, fra hvilken som helst enhet.
Informasjonssikkerhet
Informasjonssikkerhet handler om å sikre data, informasjon og tilgang for ansatte i det teknologiske skillet mellom privat og jobb.
Rådgivning
Våre rådgivere evner å koble de menneskelige behovene sammen med teknologien, og er gode støttespillere inn i prosjekter, organisasjoner og anskaffelser.