Full kontroll med sikkerhetsløsning fra Palo Alto Networks

Bastø Fosen Palo Alto Networks

Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern, med ferjer, hurtigbåter, busser og flytrafikk over hele Norge.  Med 70 millioner reisende årlig og et snitt på 191 000 passasjerer hver dag, er Torghatten en aktør de fleste i landet har et forhold til.

Samarbeidet mellom Brilliant og Torghatten har siden oppstarten hatt som hovedmål å modernisere og optimalisere Torghattens IT-plattform. Fra utgangspunktet hvor fragmenterte plattformer tjente lokale behov, ble sammenslåing av IT-plattformen i skyen det første steg på veien i samarbeidet.

Migreringen til Office 365 og felles AD dannet grunnlaget for videre utvikling av konsernet, med IT som et strategisk virkemiddel. Torghatten som aktør bærer et stort samfunnsansvar, og dette stiller store krav til IT-sikkerheten. Nettverk og trafikk må sikres for å ivareta sikker drift, så vel som passasjerers behov.
I samråd med Brilliant ble en rekke tilbydere og løsninger vurdert for å tjene Torghattens ønsker og behov. Palo Alto Networks teknologi for nettverk og endepunktssikring kom best ut av konkurransen som sikkerhetsløsning for hele organisasjonen.

 

Palo Alto Networks og Cortex XDR

Arne Holand, IKT-sjef i Torghatten.

Arne Holand, IKT-sjef i Torghatten.

– For oss var det kritisk å finne en moderne og helhetlig sikkerhetsløsning vi kan stole på, sier Arne Holand, IT-sjef i Torghatten. Løsningen består av nyeste generasjons nettverksløsninger som ivaretar informasjonssikkerheten og nettverkstrafikken langt bedre enn tradisjonelle brannmurer. Arne beskriver en hverdag der kun godkjent trafikk og tjenester har tilgang, samtidig som Palo Alto Cortex XDR står for endepunktssikringen i nettverket.

– Nå har vi full kontroll og oversikt over hva som foregår i nettverket. Ikke bare filtreres uønsket trafikk bort i brannmurene, men løsningen lærer å blokkere nye angrepsteknikker også. Palo Alto Networks sikrer nettverket løpende etter hvert som nye trusler identifiseres globalt. Oppdateringene skjer automatisk, slik at vi alltid har de nyeste sikkerhetsoppdateringene i drift, sier Arne.

 

Sikre forretningskritisk informasjon

Endringer av denne størrelsen medfører i de aller fleste tilfeller nedetid på bedriftens systemer. I dette prosjektet ble det utviklet metoder som gjorde det mulig å oppgradere systemene uten å påvirke den daglige driften i Torghatten. Hele 140 lokasjoner, fordelt på kontorer, ferjer og hurtigbåter, har fått nye brannmurer installert og konfigurert. Arne trekker frem god planlegging og høy kompetanse hos Brilliant som suksessfaktorer i prosjektet.

– Målet var å sikre forretningskritisk informasjon og infrastruktur, gjennom en solid og moderne sikkerhetsløsning bygd for fremtidens Torghatten. Med Palo Alto løsningen fra Brilliant har vi oppnådd nivået av sikkerhet vi trengte. Løsningen håndhever vår felles sikkerhets-policy på tvers av hele konsernet, og er dimensjonert etter dagens behov og trusselbilde. Vi fikk også en hyggelig merverdi gjennom å kunne optimalisere kostnader forbundet med nettverk på ferje- og hurtigbåttrafikk. Det er en av de ekstra gevinstene ved å velge en leverandør som evner å se det store bildet sammen med oss.

 

Norgesbuss, Torghatten

Norgesbuss er ett av datterselskapene i Torghatten-konsernet som har tatt i bruk den nye sikkerhetsløsningen. Foto: MAN


Omfattende koordinering

I tillegg til teknisk spisskompetanse på nettverkssikkerhet krevde prosjektet omfattende koordinering og samarbeid med eksterne aktører.
Kristian Solem, prosjektleder for Brilliants leveranse, trekker frem det gode samarbeidet med Torghatten som avgjørende for fremdriften.

– Vi er stolte av å ha bistått Torghatten med nok et vellykket prosjekt. Vi har vært gode til å utfordre hverandre og imøtekomme behov underveis i prosjektet. Her skylder vi også å takke eksterne samarbeidspartnere og leverandører for smidighet i gjennomføringen. Sammen planla vi prosjektfasene nøye, og kunne rapportere positivt på forventet fremdrift, kvalitet og kostnad til styringsgruppen. Prosjektet gir Torghatten en mer robust og fremtidsrettet IT-plattform. Torghatten viser at de er helt der fremme når det gjelder IT-sikkerhet, og vi i Brilliant er stolte av å kunne imøtekomme deres behov for teknologi og kompetanse.

 

Les flere nyheter fra Brilliant.