Nettverks-

sikkerhet

Teknologien flytter grenser og behov. For bedriften er sikker tilgang til applikasjoner og tjenester på nett blitt stadig viktigere. 

Nettverks-

sikkerhet

Teknologien flytter grenser og behov. For bedriften er sikker tilgang til applikasjoner og tjenester på nett blitt stadig viktigere. 

Nettverk og sikkerhet

Den teknologiske utviklingen har banet vei for utallige digitale produkter og tjenester det siste tiåret. Med utviklingen har vi også endret vår adferd. Vi produserer og lagrer i skyen som aldri før. Vi tar i bruk nye tjenester på nett. Våre produkter har begynt å snakke og samhandle med hverandre, gjennom Internet of Things (IOT).  Vi reiser fremdeles mye, men har nå blitt like tilgjengelig på tjenestereiser og ferier som vi er på kontoret. 

Grensen mellom arbeid og privat blir til stadighet mer uklar - privat mobil brukes gjerne til arbeid, og arbeidsmaskin brukes også til private ærend. Fra et teknologisk perspektiv har hverdagen blitt veldig kompleks. 

Hva betyr det for deg og meg? Jo, vi gjør oss avhengig av et godt nettverk, og stiller store krav til robusthet, kapasitet og tilgjengelighet i nettet. Tilgang til Wifi og 4G (snart 5G) er en forutsetning for å kunne jobbe, både for oss og for våre enheter mellom.  

Brilliant hjelper dere å lykkes

Våre løsninger hensyntar behovet for god trådløsdekning, sikrede interne nettverk og prioritet på riktig type trafikk.

Arkitektur

Vi kartlegger behov, kapasitet og prioritering og konfigurerer robuste, raske og sikre nettverk.

Sikkerhet

Vi bistår kundene våre å sikre bedriftens informasjon mens brukeropplevelsen ivaretas.

Jobb sømløst

Vi sikrer informasjon og tilgang gjennom løsninger som lar deg jobbe sømløst mellom lokasjoner.

Ekspertenes tips

De nyeste brannmurene ivaretar sikkerheten på en helt annen måte enn før. Hvor man tidligere åpnet og stengte porter for tjenester, gjør dagens brannmurer analyser av trafikk og regler gjøres på applikasjonsnivå. Dermed vil man kunne ta i bruk en rekke nye, avanserte former for sikkerhet i nettverket, samtidig som det er trygt og raskt for de som bruker det.

- Morten Myrseth

La oss høre fra deg!

Brilliants eksperter har utarbeidet nettverksarkitektur og levert nettverks- og sikkerhetsløsninger i nasjonal målestokk. Vi bistår dere gjerne med å lykkes med dere nettverks- og sikkerhetsprosjekter.