Informasjons-

sikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å sikre data, informasjon og tilgang for ansatte i det teknologiske skillet mellom privat og jobb.

Informasjons-

sikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å sikre data, informasjon og tilgang for ansatte i det teknologiske skillet mellom privat og jobb.

Informasjonssikkerhet

Teknologien har åpnet for endrede bruksmønstre og større mobilitet, samtidig som grensene mellom jobb og privat blitt stadig mer uklare. En av truslene dette medfører for virksomheten, er at data og filer lagres og benyttes på enheter og plattformer virksomheten ikke har kontroll over – hvor de videre kan havne på avveie og utgjøre en risiko for produksjon, økonomi eller konkurransekraften.  

Brilliant bistår med å sikre kundenes informasjon, brukere og enheter med hjelp av smart teknologi. Med to-faktor autentisering fra Brilliant beskytter brukerkontoer mot phishing, og brukere vil måtte oppi kode fra SMS eller app for å kunne logge på fra fremmede enheter. Vi leverer også dokumentkrypering - slik at organisasjonens filer og kommunikasjon klassifiseres etter ønskede sikkerhetsregler, og håndheves fra skyen både internt og eksternt.

Kombineres disse tjenestene med Defender for Office 365, som byr på funksjoner som anti phishing, safe links og safe attachments, kan Brilliant hjelpe dere med å sikre informasjon, filer, brukere og kommunikasjon gjennom hele Microsoft 365.

Brilliant hjelper dere å lykkes

Vi hjelper våre kunder med sikre opplevelser og effektive dager på farten.

Dokumentkryptering

Vi hjelper dere sikre med å dokumentene med kryptering og regelsett som håndheves globalt fra skyen.

To-faktor autentisering

Ekstra sikkerhet i form av sms-kode eller annen godkjenning av pålogginger fra fremmede enheter.

Always-On VPN

Gir brukerne en sikker, kryptert forbindelse til bedriftens sikrede IT-miljø, fra hvor som helst i verden.

Ekspertenes tips

To-faktorautentisering, godkjente enheter og always-on VPN er også gode tiltak som alle bidrar til å redusere risikoen og sikre bedriftens data. Med to-faktor autentisering må man oppgi en kode eller annen form for verifisering (f.eks. via en app) i tillegg til å ha brukernavn og passord. Dette setter en effektiv stopper for mange svindelforsøk. For bedriftens maskiner og telefoner registreres de som godkjente enheter innenfor bedriftens sikrede IT-miljø, og dermed slipper brukerne to-faktor autentisering på disse enhetene.

- Daniel Dahlen Ivangen

La oss høre fra deg!

Vi hjelper dere å beholde kontrollen, og sikrer at sensitiv informasjon og tilganger forblir internt i bedriften.