Microsoft
Teams

Smart samhandling med video, tale, chat og filer i en travel hverdag.

Microsoft
Teams

Smart samhandling med video, tale, chat og filer i en travel hverdag.

Jobb smartere sammen!

Microsoft Teams er en del av Office 365, og er et nyttig samhandlingsverktøy for hele organisasjonen.

Vi hjelper dere med å ta i bruk Teams, slik at dere kan jobbe smartere sammen, og holde kontroll på filer og informasjon på tvers av organisasjonen. Suksessformelen for våre kunder har vært god struktur og riktig tilgangsstyring. Ved å etablere en struktur for informasjon og filer som gir mening, sparer man mye tid på å lete etter det man trenger.

Teams byr også på en rekke apper og integrasjoner, slik at man effektivt kan behandle mye av den daglige informasjonen på ett sted. 
Spør oss gjerne om hvordan dere kan jobbe mest mulig effektivt med Teams.

Brilliant hjelper dere å lykkes

Vår erfaring gjør organisasjonen deres mer produktiv og hjelper dere ta i bruk teknologien på en smartere måte.

Onboarding

Vi hjelper dere i gang med Teams og gjør overgangen overkommelig for alle ansatte.

Arbeidsmetodikk

Riktig bruk av Teams gjør organisasjonen mer effektiv og fleksibel i hverdagen.

Kurs og Opplæring

Vi spiller deres organisasjonen god i Teams, og gir organisasjonen mestringsfølelsen de trenger!

Ekspertenes tips

En god struktur for filer, informasjon og samarbeid er viktig for å kunne utnytte det fulle potensialet i Teams. Derfor er det viktig å orientere seg om mulighetene og beslutte arbeidsmetodikk og informasjonsarkitektur i Teams før organisasjonen tar det i bruk. Interne workshops er et godt sted å begynne for å kartlegge behov avklare en optimal arbeidsmetodikk for dere. Hvordan jobber dere i dag? Hva skal hvor i Teams? Hva skal i SharePoint? OneDrive? Hvilke løsninger ligger i teknologien for deres del? 

- Stefan Berglund

La oss høre fra deg!

Vi hjelper dere å bli mer strukturerte og effektive med Microsoft Teams.