bodoref
Informasjons- og rapporteringsportal

Bodø kommune – Styringssystem

Kommunene i Norge har de siste årene opplevd en økning i kravene til tjenestekvaliteten og tilbud, uten å ha sett en tilsvarende økning i de økonomiske rammevilkårene. Dette har flere steder skapt et voksende behov for styring og kontroll av kommunens ressurser, slik at disse utnyttes optimalt.
Bodø kommune sto også overfor denne utfordringen. Som en forutsetning for å kunne optimalisere kommunens ressurser så man fort behovet for å få på plass et sentralt styringsgrunnlag.
datawhite

Bedre datagrunnlag


Tidligere ble dette grunnlaget utarbeidet manuelt i organisasjonen. Dette var en svært tidskrevende prosess som la beslag på mange ressurser hver måned, og som inneholdt mange potensielle feilkilder. I tillegg til at prosessen forsinket rapporteringstiden, bidro det til at kommunen ikke fikk iverksatt korrigerende tiltak så fort som ønsket.
bodokilde

Enklere rapportering


Brilliant fikk oppdraget med å bygge opp et sentralt styringssystem for alle ledere i kommunen. Løsningen skulle sikre at den enkelte lederen fikk tilgjengeliggjort sine styringsparametre løpende i et dashboard, og at kommunen enkelt kunne gjennomføre løpende rapportering opp til rådmannen.
bodolosning3

Løsningen


Sammen med vår samarbeidspartner BI Builders har Brilliant etablert en sentral databankløsning for innsamling av informasjon fra de mest sentrale basissystemene i kommunen. Basert på denne har den enkelte leder fått tilgjengeliggjort et personlig dashboard som inneholder nødvendig styringsinformasjon for sin aktuelle enheten. Løsningen håndterer også løpende rapportering.
Gjennom enkle skjemaer innhentes lederens forklaring på tallgrunnlaget og tiltak som er iverksatt for å korrigere utviklingen. Informasjonen aggregeres og sammenfattes hurtig opp til høyere nivåer i organisasjonen og setter kommunen i stand til å være tett på utviklingen. Løsningen er basert på Microsoft SQL og presentasjonslaget er basert på SharePoint.

«Det å jobbe med de ansatte i Brilliant har vært spesielt. De har ikke fremstått som tradisjonelle IT-konsulenter, men mer som gode samtalepartnere, hvor fokuset har vært mennesket i en systemløsning både i forhold til utvikling, implementering og opplæring.» 

– Stephan A. Skjervan, kommunaldirektør 

Wenchesmil2

Wenche Lie-Pedersen

+47 952 37 063
wenche@brilliant.no