Oil drilling rig against panorama of Rio De Janeiro, Brazil
Informasjons- og rapporteringsportal

Aker BP – BI-løsning

Etter flere år med stor vekst blant annet gjennom oppkjøp av lignende selskaper i bransjen, sto Aker BP overfor et voksende behov for å strukturere selskapets styringsinformasjon. Mange ulike datakilder og løsninger for oppfølging gjorde det svært krevende å skape et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for selskapets ledende ressurser, både administrativt og operasjonelt. 
Aker BP startet i 2016 et stort prosjekt for å bygge opp en sentral databank. Målet var å samle informasjon fra selskapets mest sentrale løsninger. Basert på dette grunnlaget ønsket Aker BP å bygge opp et styringssystem med dashboards og analyseverktøy. 
steg1aker2

Datafangst


Brilliant fikk ansvaret for å konstruere presentasjonslaget som selskapets brukere møter hver dag. Gjennom dette kan brukeren løpende sjekke status, gjøre vurderinger og treffe riktige beslutninger. I tett samarbeid med brukerne i Aker BP har Brilliant utviklet og implementert en løsning som er tilpasset de forskjellige behovene som finnes i de ulike delene av organisasjonen.
Løsningen er avhengig av et godt datafangst. Sensorene rundt om på plattformen mater data inn i de forskjellige fagsystemene.
steg2

Datavarehus


Hele kjeden fra produksjon, drift og vedlikehold ute på selskapets plattformer til sentrale rapporteringsbehov på viktige styringsparametre på overordnet nivå støttes. Enkelt fremstilt styringsinformasjon gir brukene et hurtig overblikk, og gjennom løsningen kan de drille seg videre ned på underliggende nivåer for å se nærmere på grunnlaget.
Dataene struktureres deretter i datavarehus.
cubes

Datakuber


Løsningen har et intuitivt grensesnitt som senker brukerterskelen og begrenser behovet for opplæring til et minimum. Løsningen baserer seg på Microsoft SharePoint og PowerBI, og ble lansert i 2016.
Deretter bygges kuber med data fra datavarehuset. Kubene er optimaliserte for rapporterings- og visualiseringsbehov.
Rapportene og visualiseringene fra datafangsten kan dermed presenteres i SharePoint eller PowerBI. AkerBP valgte SharePoint for å hente ut synergieffekter fra Office 365.
laptopaker

Om Aker BP


Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. 
Selskapet har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo, og kontorer i Stavanger, Trondheim, Harstad og Sandnessjøen. Aker BP har en samlet arbeidsstyrke på ca. 1300 ansatte. 
Wenchesmil2

Wenche Lie-Pedersen

+47 952 37 063
wenche@brilliant.no

Ønsker du å vite mer?