10 tips til bedre digital sikkerhet

Brilliant.no Stefan Berglund, Kristoffer Konstad Hansen

Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned, en kampanje koordinert av Norsk senter for informasjonssikring. Formålet med kampanjen er å øke bevissthet og kunnskap om digital sikkerhet i norske virksomheter, gjennom kurs og opplæring.

I Brilliant er vi opptatt av IT-sikkerhet, og samspillet mellom en trygg IT-plattform og gode brukeropplevelser. For oss er Nasjonal Sikkerhetsmåned en viktig begivenhet å løfte frem, og erfaringene vi har fra sikkerhetsprosjekter støtter opp om dette. – Å lære opp ansatte og innføre gode praksiser innen digital sikkerhet er godt investert tid.

Ordene tilhører Stefan Berglund, en av Brilliants fremste eksperter innen sikkerhet. Han har deltatt i design og implementering av sikkerhetsløsninger i nasjonal målestokk, og har gjort seg mange erfaringer og observasjoner av de som lykkes best.

– Teknologien som tilbys hjelper bare så lenge de ansatte bruker den på en god måte, og til syvende og sist er det menneskene som skal bruke løsningene som sikkerheten avhenger av. Da er det viktig at de forstår hensikten, men også at løsningene er tilpasset deres måte å jobbe på. Blir det for komplisert, finner vi mennesker omveier som passer oss. Slike omveier er gjerne utenfor nettopp den løsningen som virksomheten har tatt i bruk for å sikre data og enheter mot tredjeparter, sier han.

Stefan får støtte fra kollega Kristoffer Konstad Hansen, som varmt anbefaler skyløsninger for å ivareta sikkerheten og brukeropplevelsen i en og samme løsning.

– Vi ser det er fullt mulig å sikre bedriftens IT-systemer og informasjon på en god måte, samtidig som løsningene forblir transparent for de ansatte som bruker de. Det handler om å finne løsningene som skreddersys rundt arbeidsmetodikken de ansatte er komfortabel med. En god løsning hvor både IT-avdelingen og de ansatte er fornøyde, begynner i skyen, forteller han.

Viktig året rundt

Stefan og Kristoffer mener digital sikkerhet er noe man burde tenke på året rundt, og selv om det vies mye oppmerksomhet i Oktober, er det en kontinuerlig øvelse. De mener kombinasjon av enkle sikkerhetstiltak, rutiner og bevisstgjøring av ansatte vil skape et godt utgangspunkt for en sikrere hverdag.

Her er deres 10 tips til bedre digital sikkerhet i hverdagen:

  • Aktiver to-faktor pålogging der det er mulig, både på bedrifts- og personlige kontoer. Da vil ikke uvedkommende få logget seg på selv om de har fanget opp passordet ditt
  • Skill mellom jobb- og private passord, og benytt unike, sterke passord. Det er bedre med en lang sammenhengende setning som er lett å huske, enn «Vinter2020».
  • Bruk VPN på offentlige nett, da reduseres risikoen for at tredjeparter fanger opp data du mottar og sender.
  • Vær bevisst på e-poster du mottar som inneholder spesielle instrukser, vedlegg og lenker! Har du forventet å få e-posten? Burde du ha mottatt dette? Ofte utnytter kriminelle metoder hvor de utgir seg for å være en kollega eller bekjent, hvor avsender og innhold i e-postene er godt kamuflert.
  • Ikke bruk virksomhetens enheter (pc, mobil, tablet) til private formål. Det kan åpne for å eksponere virksomhetens informasjon til tredjepart, eller spre virus i virksomhetens nett.
  • Vær kritisk til nettsider man besøker, og hvilke programmer man installerer.
  • Sørg for å ha et oppdatert antivirusprogram – rådfør deg med IT-avdelingen! Et godt antivirusprogram følger med på unormal adferd fra programmer, og stopper skaden før det skjer.
  • Ikke utsett oppdateringer på dine enheter! Oppdateringene inneholder ofte sikkerhetsforbedringer, og kriminelle utnytter ofte sårbarheten i eldre versjoner.
  • Har man etablert endepunktsikring, kan IT-avdelingen slette data og innhold på enheter (pc, mobil, tablet) dersom de blir stjålet eller havner på avveie.
  • Ikke vær redd for å spørre eller fortelle IT-avdelingen om hendelser du er usikker på. Alle kan bli lurt, men åpenheten sprer kunnskap og reduserer sannsynligheten for at noe oppstår, eller skjer på nytt.

 

Les mer om Nasjonal Sikkerhetsmåned.

Les flere nyheter fra Brilliant.