10 brilliante tips til bedre digital sikkerhet 

bedre digital sikkerhet, egil rødli, morten myrseth, daniel ivangen

Oktober er i gang og vi er nå inne i det som kalles Cyber Security Month, eller Europeiske Sikkerhetsmåned. Dette er den 8. kampanjen i rekken, som i Norge er koordinert av Norsk senter for informasjonssikring. Årets tema er «Think before U click» og tar for seg sikkerhetsspørsmålet rundt vår digitale hverdag.  Formålet med kampanjen er å øke bevisstheten og bidra til bedre digital sikkerhet.

 – Å lære opp ansatte og innføre gode praksiser innen digital sikkerhet er en godt investert tid. Dette sier Morten Myrseth, en av Brilliants fremste eksperter innen sikkerhet. Han har deltatt i design og implementering av sikkerhetsløsninger i nasjonal målestokk, og har gjort seg mange erfaringer og observasjoner av de som lykkes best.  

 

Samspill mellom IT-plattform og brukeropplevelser

 I Brilliant jobber vi aktivt med IT-sikkerhet og samspillet mellom en trygg IT-Platform og gode brukeropplevelser. For oss er denne kampanjen en viktig begivenhet å løfte frem, og erfaringer vi har fra sikkerhetsprosjekter støtter opp om dette.  

 Teknologien som tilbys hjelper bare så lenge de ansatte bruker den på en god måte. Til syvende og sist er det jo menneskene som skal bruke løsningene som sikkerheten avhenger av. Da er det viktig at de forstår hensikten, men også at løsningene er tilpasset deres måte å jobbe på, Sier Morten. Egil Rødli og Daniel Ivangen påpeker viktigheten av brukervennlige funksjoner som ikke forstyrrer brukerne i hverdagen. –Blir det for komplisert, finner vi mennesker omveier som passer oss. Slike omveier er gjerne utenfor nettopp den løsningen som virksomheten har tatt i bruk for å sikre data og enheter mot tredjeparter, sier Daniel 

 

Infrastruktur-teamet de er en del av, jobber til daglig med digital sikkerhet. De mener en kombinasjon av enkle sikkerhetstiltak, rutiner og bevisstgjøring av ansatte vil skape et godt utgangspunkt for en sikrere hverdag.  

 

Her er deres 10 tips til bedre digital sikkerhet i hverdagen:  

 

Aktiver To-faktor pålogging

Utforsk mulighetene for å bruke to-faktor autentisering på eksisterende brukere og nye tjenester du registrerer deg på. Da er kontoene sikret selv om passordet skulle komme på avveie. 

 

Benytt passordbank

Benytt en kryptert passordbank (f.eks. Lastpass) for å håndtere passordene dine. Da kan du enkelt generere sikrere passord til nye kontoer og nettsteder. Unngår man standardpassord som brukes på flere plasserreduserer du sjansen for at flere kontoer blir kompromittert om kun et passord skulle komme på avveie.  

 

Oppdater programvaren

Sørg for å alltid holde enhetene og programvaren du bruker oppdatert. Med funksjonsoppdateringer oppdateres ofte sikkerhetsmekanismer også, og det bidrar til å hindre utenforstående fra å skaffe seg tilgang til enheter og brukerinformasjon.  

 
Think before you click!

Vær bevisst på e-poster du mottar som inneholder spesielle instrukser, vedlegg og lenker! Har du forventet å få e-posten? Burde du mottatt dette? Kriminelle benytter ofte metoder hvor de utgir seg for å være en kollega eller bekjent, hvor avsender og innhold i e-postene er godt kamuflert.  

 

VPN er din venn

Om du skal bruke et nettverk som du ikke vet er sikret, bruk en VPN-løsning for å sikre datatrafikken din. Om du er på et offentlig nettverk (hoteller, flyplasser osv.) bruk alltid VPN løsning! 

 

La jobb-pc være jobb-pc

Selv om det er virksomheten som eier enhetene du bruker, er det du som er ansvarlig for vettig bruk av utstyret. Ikke lån bort arbeidsverktøy til venner eller familie. 

 

Vær obs på nettsider og programmer

Vær kritisk til nettsider du besøker og hvilke programmer du installerer.  

 

Si heller ifra en gang for mye, enn en gang for lite

Om et uhell skulle være ute, og noe har skjedd med en enhet, konto eller data du besitter – Ikke vær redd for å gi beskjed til IT-avdelingen for veiledning og bistandAlle kan la seg lure, men det å være åpen om det gjør det lettere å rette feilen og tette hullet. Samtidig får man får økt bevissthet og kunnskap rundt sikkerhetshendelser. 

 

Ha et bevisst forhold til IT-sikkerhet

Har virksomheten din retningslinjer for bruk av enheter og systemer? Følges disse opp og er du kjent med disse? Datasikkerhet og angrep er som oftest knyttet til vanlige brukere som meg og deg. Har du et bevisst forhold til hvordan du sikrer din egen og virksomhetens informasjon?  

 

Antivirus

Sørg for å ha et oppdatert antivirusprogram! Rådfør deg med IT-avdelingen! Et godt antivirusprogram følger med på unormal adferd fra programmer, og stopper skaden før det skjer. 

  

Ønsker du å vite mer? Book et møte med oss for å komme i gang!  

Les flere nyheter fra Brilliant.